คลังอนุญาตกระทรวงการเงิน สปป.ลาว ออกบาทบอนด์ภายใน พ.ค.65

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า ในรอบการพิจารณาอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตร หรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย รอบที่ 3/2564 ระหว่างวันที่ 1 ก.ย.64-31 พ.ค.65 กระทรวงการคลังได้อนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศ 1 ราย ได้แก่ กระทรวงการเงินแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Ministry of Finance of the Lao People’s Democratic Republic: MOFL) ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทยได้ภายในวันที่ 31 พ.ค.65 โดยมีเงื่อนไขให้ใช้เงินที่ได้รับจากการออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทได้ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในกรณีที่สถานภาพ สถานะการเงิน หรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับอนุญาต มีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินอย่างมีนัยสำคัญ หรือเมื่อผู้ได้รับอนุญาตมีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต

สำหรับผู้มีความประสงค์จะขออนุญาตในรอบถัด ไปสามารถยื่นหนังสือแสดงความจำนงได้ปีละ 3 ครั้ง ในเดือน มี.ค., ก.ค. และ พ.ย.ของทุกปี

อนึ่ง ในการพิจารณาให้นิติบุคคลต่างประเทศ สามารถออกพันธบัตร หรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทยในแต่ละครั้ง กระทรวงการคลังได้พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นต่อตลาดการเงิน และตลาดตราสารหนี้ไทยในภาพรวม อาทิ

  1. ด้านเสถียรภาพของตลาดการเงินในประเทศ
  2. ด้านผลกระทบต่อการออกหุ้นกู้ของภาคเอกชนไทย
  3. ด้านการส่งเสริมให้นักลงทุนในประเทศมีตราสารหนี้ที่มีคุณภาพให้ลงทุน
  4. ด้านการพัฒนาตลาดพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาท

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (03 ก.ย. 64)

Tags: , , , , , , , ,
Back to Top