ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 61,012 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 61,012 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 9,049 ล้านบาท

2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซื้อสุทธิ 983 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 3,129 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 0.85% ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.01%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ปรับตัวลดลงจากวันก่อนหน้า 1-3 bps. ในตราสารระยะยาว ในทิศทางเดียวกับผลการประมูลพันธบัตรรัฐบาลในวันนี้รุ่น ESGLB35DA อายุ 15 ปี วงเงิน 15,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 2.0326% ต่ำกว่า Yield ตลาดของวันก่อนหน้า 3 bps. โดยมีผู้สนใจยื่นประมูล 1.95 เท่าของวงเงินประมูล และรุ่น LB496A อายุ 30 ปี วงเงิน 5,000 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนของผลประมูลอยู่ที่ 2.4913% ต่ำกว่า Yield ตลาดของวันก่อนหน้า 8 bps. โดยมีผู้สนใจยื่นประมูล 3.10 เท่าของวงเงินประมูล ด้านปัจจัยต่างประเทศ กระทรวงแรงงานสหรัฐฯ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ในเดือนส.ค. ปรับตัวเพิ่มขึ้น 5.3% (YoY) ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 5.4%  สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 3,129 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 3,129 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 667 ล้านบาท

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย15-09-2021 %Change
 มูลค่าการซื้อขาย61,012.04 ลบ.  
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน0.43 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี0.48 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี0.85 %ลดลง0.01 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสารล้านบาท %Change
ตั๋วเงินคลัง3,536.72เพิ่มขึ้น33 %
พันธบัตรรัฐบาล25,016.24เพิ่มขึ้น103 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล0.00 n/a
พันธบัตร ธปท.30,324.73ลดลง52 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ30.62ลดลง89 %
หุ้นกู้เอกชน1,103.94ลดลง65 %
พันธบัตรต่างประเทศ0.00 n/a

หมายเหตุ:   n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 ก.ย. 64)

Tags: , , ,
Back to Top