TEAMG เซ็นรับงานที่ปรึกษาบริหารโครงการสนามบินอู่ตะเภา เฟสแรก 415.61 ลบ.

บมจ.ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ (TEAMG) เปิดเผยว่า บริษัท และ บริษัท ทีม เอสคิว จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) ได้ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการ (Project Management Consultant : PMC) โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ระยะแรก มูลค่าโครงการ 415.61 ล้านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาดำเนินการ 52 เดือน

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับสนามบินอู่ตะเภาเป็น “สนามบินนานาชาติเชิงพาณิชย์หลักแห่งที่ 3” และเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับปริมาณสินค้าที่จะเพิ่มขึ้นจากการพัฒนาเชิงพาณิชย์และอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ของประเทศไทย ตลอดจนสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการบินของไทยในภูมิภาคนี้

โดยบริษัทจะปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือ สนับสนุน การดำเนินงานของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ในการบริหารโครงการโดยรวมทั้งพื้นที่ 6,500 ไร่ ในช่วงการก่อสร้างพัฒนาระยะแรก ของสัญญาร่วมทุนระหว่าง สกพอ. กับเอกชนคู่สัญญา

นายอภิชาติ สระมูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร TEAMG  กล่าวว่า การเซ็นสัญญาในครั้งนี้ บริษัทจะเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน การดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ในการบริหารโครงการโดยรวมทั้งพื้นที่ 6,500 ไร่ ในช่วงการก่อสร้างพัฒนาระยะแรก ของสัญญาร่วมทุนระหว่าง สกพอ.กับเอกชนคู่สัญญา โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการก่อสร้างอยู่ที่ 52 เดือน หรือจะแล้วเสร็จประมาณต้นปี 2569 

อย่างไรก็ตาม หลังจากที่บริษัทเซ็นสัญญารับบริหารพัฒนาโครงการสนามบินอู่ตะเภาของ EEC ไปแล้ว บริษัทฯยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างการรอเซ็นสัญญาเพิ่มอย่างต่อเนื่อง จากหน่วยงานของภาครัฐและเอกชนในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 64 จากที่ก่อนหน้านี้ บริษัทได้เข้าร่วมประมูลในหลายโครงการ โดยล่าสุดบริษัทมีปริมาณงานในมือ (Backlog) ประมาณ 3,700 ล้านบาท หากมีการเซ็นสัญญาเพิ่ม เชื่อว่าจะส่งผลให้มี Backlog ปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น 4,000 ล้านบาท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 ก.ย. 64)

Tags: , , , , ,