SVT เปิดเทรดวันแรกที่ 2.88 บาท สูงกว่าราคาขาย IPO 13.39%

หุ้น SVT เปิดเทรดวันแรกที่ 2.88 บาท เพิ่มขึ้น 0.34 บาท (+13.39%) จากราคาขาย IPO ที่ 2.54 บาท/หุ้น

บล.โกลเบล็ก ระบุในบทวิเคราะห์ฯประเมินราคาเหมาะสมของ บมจ.ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี (SVT) ไว้ที่ 3.10-3.50 บาท บริษัทฯดำเนินธุรกิจค้าปลีกผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ( Vending Machine หรือ “ตู้อัตโนมัติ”) ซึ่งมีโรงงานปรับปรุงสภาพและประกอบ(Refurbishment) เครื่องอัตโนมัติ เพื่อจำหน่ายสินค้าต่าง ๆ ผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ พร้อมทั้งจำหน่ายเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติให้กับลูกค้าภายใต้เครื่องหมายการค้า “SUNVENDING ” มีพื้นที่ให้บริการกว่า 26 จังหวัด มีเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติกระจายอยู่ในตลาดกว่า 13,884 เครื่อง ซึ่ง SVT เป็นผู้นำตลาดอันดับ 1 ของตลาดเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในประเทศไทย

ในช่วงปี 61-63 บริษัทมีรายได้รวม 1,699.35 ล้านบาท 1,805.62 ล้านบาท และ 1,767.36 ล้านบาท ตามลำดับ ในปี 63 มีรายได้ที่ลดลงจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิในปี 61–63 เท่ากับ 132.52, 93.33 และ 55.54 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 7.70, 5.17 และ3.14 ตามลำดับ อัตรากำไรสุทธิในปี 62 ลดลง เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น มาจากการขยายการลงทุนในเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 3,400 เครื่อง ส่งผลให้มีค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น ส่วนกำไรสุทธิในปี 63 ลดลงเนื่องด้วยรายได้จากการขายสินค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่ลดลงจากผลกระทบของโควิด-19 ประกอบกับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากค่าใช้จ่ายพนักงาน ค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากจำนวนเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติที่มีการติดตั้งเพิ่มขึ้น

โดยช่วงครึ่งปีแรก (H1/64) บริษัท มีรายได้รวม 972.6 ล้านบาท +12.39% YoY จากฐานต่ำในปี 63 ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิ 39.5 ล้านบาท +31.2%YoY เนื่องจากบริษัทมีการเพิ่มจำนวนเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในการให้บริการเพิ่มขึ้น รวมถึงมีการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุการใช้งานของเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติซึ่งทำให้ค่าเสื่อมราคาลดลง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 ต.ค. 64)

Tags: , , , , , ,
Back to Top