ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 103,252 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 103,252 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

  1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 46,903 ล้านบาท
  2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ขายสุทธิ 512 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 144 ล้านบาท Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.03% ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากเมื่อวาน

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ไม่เปลี่ยนแปลงจากวันก่อนหน้า สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 144 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 144 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้านปัจจัยภายในประเทศ กระทรวงพาณิชย์ รายงานดัชนีราคาผู้บริโภคหรืออัตราเงินเฟ้อทั่วไป (CPI) เดือนก.ย.64 อยู่ที่ระดับ 101.21 เพิ่มขึ้น 1.68% (YoY) โดยมีสาเหตุสำคัญจากเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นจากการสิ้นสุดลงของมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพทั้งค่าน้ำและค่าไฟ และราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิงยังสูงต่อเนื่อง ขณะที่อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน เฉลี่ย 9 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค.-ก.ย.) เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 0.23% ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 600 ล้านบาท

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย05-10-2021%Change
 มูลค่าการซื้อขาย103,252.39 ลบ. 
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน0.49 %0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี0.51 %0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี1.03 %0.00 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสารล้านบาท %Change
ตั๋วเงินคลัง2,771.26ลดลง16 %
พันธบัตรรัฐบาล14,295.10เพิ่มขึ้น3 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล0.00 n/a
พันธบัตร ธปท.82,854.97เพิ่มขึ้น167 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ0.00 n/a
หุ้นกู้เอกชน3,232.03เพิ่มขึ้น40 %
พันธบัตรต่างประเทศ0.00 n/a

หมายเหตุ:   n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 ต.ค. 64)

Tags: , , ,
Back to Top