TCC เซ็น MOU พันธมิตรในตลาดหลักทรัพย์ศึกษาขายสินค้ากลุ่ม Eco-Energy Material

บมจ.ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชัน (TCC) เปิดเผยว่า บริษัทได้ทำการลงนามในบันทึกความเข้าใจในการร่วมมือทางธุรกิจ (MOU) กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งหนึ่ง เพื่อพิจารณาและศึกษาความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจจัดหา นำเข้า และจำหน่ายผลิตภัณฑ์จำพวก Eco-Energy Material โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม 1. สนามบิน 2. ท่าเรือ 3. ถนนคอนกรีต 4. อุตสาหกรรมการก่อสร้าง

โดย MOU ดังกล่าวเป็นเพียงการศึกษาแนวทางความเป็นไปได้ในการประกอบธุรกิจดังกล่าวเท่านั้น มิได้มีผลผูกพันกับบริษัทแต่อย่างใด และบริษัทยังไม่มีการทำธุรกรรมใดๆ กับบริษัทจดทะเบียนดังกล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 ต.ค. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top