TISCO เปิดตัวประกัน My Wish Retirement คุ้มครองถึงอายุ 99 รับบำนาญ 24% ต่อปี

ธนาคารทิสโก้ เปิดตัวประกันบำนาญ ‘My Wish Retirement’ โดยมีความโดดเด่นที่ลูกค้าสามารถเลือกรับเงินบำนาญรายปีสูงถึง 24% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือรายเดือน เดือนละ 2.025% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย และให้ความคุ้มครองยาวนานถึง 99 ปี โดยไม่ต้องตรวจหรือตอบคำถามสุขภาพ เพื่อช่วยลูกค้าวางแผนการเงินให้มีรายรับที่มั่นคง แน่นอน และเพียงพอต่อการใช้ชีวิตภายหลังเกษียณอายุ ตามสังคมไทยที่เข้าสู่สังคมสูงอายุในปี 64

นางกุสุมา ประถมศรีเมฆ ผู้อำนวยการสายประกันภัยธนกิจ ธนาคารทิสโก้ กล่าวว่า ประกันบำนาญ ‘My Wish Retirement’ รับประกันโดย บมจ.กรุงเทพประกันชีวิต (BLA) สมัครได้ตั้งแต่อายุ 20-55 ปี สามารถเลือกระยะเวลาชำระเบี้ยได้ทั้งแบบ 5 ปี 10 ปี หรือชำระถึงอายุ 60 ปี โดยผลประโยชน์ไม่ต่ำกว่าเบี้ยประกันที่จ่ายมาตลอดสัญญา เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 500 บาทต่อเดือน จำนวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำ 50,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนเงินรับประกันภัยสูงสุด สามารถนำค่าเบี้ยประกันภัยไปหักลดหย่อนภาษีได้สูงสุดถึง 300,000 บาท ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

ทั้งนี้ หากผู้เอาประกันภัยเสียชีวิตก่อนวันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 60 ปี ผู้รับประโยชน์หรือทายาทรับเงิน 105% ของเบี้ยประกันภัยสะสมตามจริงหรือมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า และหากเสียชีวิตในระหว่างรับเงินบำนาญก่อนวันครบรอบปี กรมธรรม์ที่ผู้เอาประกันภัยมีอายุครบ 99 ปี ผู้รับประโยชน์หรือทายาทรับเงินเท่ากับเบี้ยประกันภัยสะสมตามจริง หักด้วยผลประโยชน์สะสมที่ผู้เอาประกันภัยรับไปแล้ว สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกัน ‘My Wish Retirement’ ผ่านธนาคารทิสโก้ ในกรณีการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรับผลประโยชน์เพิ่มเติม 100,000 บาท

“ในไตรมาส 4 ธนาคารทิสโก้จะทยอยเปิดตัวประกันบำนาญตัวท็อป ที่มุ่งเน้นสร้างผลประโยชน์รับกับสังคมสูงอายุของไทย โดยในปี 64 อายุขัยเฉลี่ยของคนไทยอยู่ที่ 75.3 ปี ซึ่งค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 4.4 เดือนต่อปี และมีความเป็นไปได้ว่าคนไทยที่เกิดในปีตั้งแต่ 2559 จะมีอายุขัยเฉลี่ยถึง 100 ปี และมีโอกาสเสี่ยงที่ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันหลังการเกษียณที่มีความสำคัญไม่แพ้ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ และต้องยอมรับว่าคนไทยส่วนใหญ่มีเงินไม่เพียงพอต่อภาระค่าใช้จ่ายหลังการเกษียณจนกลายเป็นภาระของลูกหลาน หรือไม่ก็ยังต้องทำงานหนักต่อไป หรือแม้จะเร่งลงทุนหลังเกษียณก็ทำได้ยาก เนื่องจากไม่สามารถลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงสูงเพื่อให้มีโอกาสรับผลตอบแทนที่สูงขึ้นได้ ดังนั้น ประกันบำนาญจึงถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสร้างประโยชน์ในระหว่างที่ลูกค้ามีชีวิตอยู่ ทำให้มีรายรับที่สม่ำเสมอ แน่นอนและมั่นคง และคาดว่าจะกลายเป็นเมกะเทรนด์ในการวางแผนเกษียณอายุของคนไทยในอนาคต” 

นางกุสุมากล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 ต.ค. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top