BCAP ยันไร้ผลกระทบกรณีอสังหาฯจีน “แฟนตาเซีย” ผิดนัดชำระหนี้

นายธนาวุฒิ พรโรจนางกูร รองกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานบริหารการลงทุน บลจ.บางกอกแคปปิตอล (BCAP) เปิดเผยถึงกรณีที่ บริษัทแฟนตาเซีย โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่มียอดขายอันดับ 66 ของประเทศจีน (เทียบกับ Evergrande ที่อยู่อันดับที่ 2) ผิดนัดชำระหนี้แบบจงใจ (deliberate default) จำนวน 206 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ซึ่งส่งผลลบต่อ sentiment การลงทุนในตลาดการเงินและภาคอสังหาริมทรัพย์ในประเทศจีน และส่งแรงกดดันต่อการเร่งดำเนินนโยบายหรือการออกกฎระเบียบในการควบคุมและช่วยเหลือผู้เกี่ยวข้องและผู้ได้รับผลกระทบ

ในส่วนของ บลจ.บีแคป ชี้แจงว่า เหตุดังกล่าว ไร้ผลกระทบต่อกองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท (BCAP-GMA) และกองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท พลัส (BCAP -GMA Plus) เนื่องจากกองทุนภายใต้การจัดการของ บลจ.บีแคป ไม่ได้มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ของ แฟนตาเซีย โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มีปัญหาผิดนัดชำระหนี้อยู่ในขณะนี้

ทั้งนี้ กองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท (BCAP-GMA) และกองทุนเปิดบีแคป โกลบอล มัลติ แอสเซท พลัส (BCAP -GMA Plus) มีสัดส่วนการลงทุนในหุ้นกู้จีนที่เป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์อยู่เพียงเล็กน้อย (ไม่ถึง 0.10% ของพอร์ตการลงทุน) ดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีผู้ประกอบการรายอื่นในกลุ่มนี้ผิดนัดชำระหนี้เพิ่มเติม มั่นใจ 2 กองทุนยังแข็งแกร่ง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 ต.ค. 64)

Tags: , , , , , ,
Back to Top