MTC-SAWAD ไหลลงรับ สคบ.เล็งคุมเข้มสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์กดเพดานดอกเบี้ย

ราคาหุ้น SAWAD และ MTC กอดคอลดลงรับข่าวสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอบผู้บริโภค (สคบ.) เตรียมคุมเข้มสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และย่านยนต์เพื่อการเกษตร รวมถึงควบคุมเพดานดอกเบี้ย

  • เมื่อเวลา 9.57 น.SAWAD ปรับลง 1.17% หรือ 0.75 บาท มาที่ 63.50 บาท มูลค่าซื้อขาย 33.05 ล้านบาท
  • MTC ปรับลง 2.86% หรือ 1.75 บาท มาที่ 59.50 บาท มูลค่าซื้อขาย 72.14 ล้านบาท
  • ส่วน TIDLOR ราคาไม่เปลี่ยนแลง มาที่ 35.25 บาท มูลค่าซื้อขาย 9.64 ล้านบาท

บล.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ระบุในบทวิเคราะห์ว่า สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเฮียริ่งรอบประชาชน ร่างประกาศคุมสัญญาเช่าซื้อ ดึงเครื่องจักรกลการเกษตรเข้าร่วม เพิ่มเติมจากรถยนต์ รถจักรยานยนต์ 20 ต.ค.นี้

สาระสำคัญของร่างประกาศฯ มีการแก้ไขรายละเอียดราว 15 ข้อ หลักๆ เช่น กำหนดเพดานดอกเบี้ยเช่าซื้อ 15% ต่อปี, ผู้เช่าซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ ด้วยการส่งมอบรถยนต์ โดยห้ามเรียกเก็บหนี้ส่วนขาด (คืนรถจบหนี้ ห้ามเรียกหนี้ส่วนขาด), กรณีชำระค่าเช่าซื้อก่อนครบกำหนดสัญญาหรือ ปิดบัญชีค่าเช่าซื้อ จะต้องให้ส่วนลดแก่ผู้เช่าซื้อไม่น้อยกว่า 80% ของดอกเบี้ยเช่าซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ หรือ ผู้เช่าซื้อหรือผู้ค้ำประกันอาจโอนสิทธิให้บุคคลภายนอกซื้อรถคืนได้

ข่าวดังกล่าวถือเป็นข่าวลบกับกลุ่มไฟแนนซ์ ที่ทำธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เครื่องกลการเกษตร และคิดดอกเบี้ยเกิน 15% ต่อปี ล่าสุดอยู่ระหว่างรวบรวมผลกระทบกับกลุ่มไฟแนนซ์ อย่างไรก็ดี ร่างประกาศนี้จะไม่ได้คุมไปถึงรถบรรทุก จึงไม่กระทบกับผู้ประกอบการธุรกิจเช่าซื้อรถบรรทุกอย่าง ASK และ THANI ขณะที่หากบังคับใช้จริงคงมีผลในปีหน้า (90 วันหลังประกาศในราชกิจจาฯ)

ล่าสุด TIDLOR ชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทมีสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และเครื่องกลเกษตรที่คิดดอกเบี้ยเกิน 15% อยู่เพียง 0.5% ของสินเชื่อปล่อยใหม่รายเดือนเท่านั้น ไม่น่าจะกระทบมากนัก

ขณะที่อยู่ระหว่างสอบถาม IR ของ MTC และ SAWAD เรามองข่าวดังกล่าวน่าจะทำให้หุ้นกลุ่มนี้ปรับตัวลดลง จึงแนะนำให้รอจังหวะเข้าซื้อเมื่อราคาอ่อนตัว โดยเชื่อว่ากลุ่มไฟแนนซ์ที่ทำธุรกิจนี้ยังมีผลประกอบการที่ดีอยู่ โดย Top Pick เป็น MTC (TP:75.50) และ THANI (TP:4.80)

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (14 ต.ค. 64)

Tags: , , , , , , , ,
Back to Top