กทม.เผยการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน,มหาราช คืบหน้ากว่า 40%

นายไพฑูรย์ ขัมภรัตน์ ประธานคณะกรรมการวิสามัญศึกษาข้อเท็จจริงและกฎหมายที่ใช้ในการบริหารจัดการพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์ชั้นในและพื้นที่ต่อเนื่องกัน ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน และถนนมหาราช เขตพระนคร ซึ่งปัจจุบันโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลาน ดำเนินการไปแล้ว 40% ตามแผนจะแล้วเสร็จในเดือน มี.ค.65 เป็นการก่อสร้างทางเดินลอดชั้นใต้ดิน 2 จุด

จุดแรกอยู่บริเวณถนนหน้าพระธาตุกับถนนหน้าพระลาน ระยะทาง 96 ม. ความลึก 6.6 ม. ภายในมีโถงพักคอย ห้องน้ำชาย 22 ห้อง ห้องน้ำหญิง 56 ห้อง ทางขึ้นลงระบบบันไดเลื่อน 4 จุด ส่วนอีกจุดอยู่บริเวณด้านข้างที่ทำการไปรษณีย์ไทย สาขาหน้าพระลาน มีระยะทาง 37 ม. สร้างทางเดินลอดใต้ดิน ภายในมีโถงทางเดินกลาง ทางขึ้นลงระบบบันไดเลื่อน 3 จุด

ขณะที่โครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนมหาราช ดำเนินการไปแล้ว 42% อยู่ระหว่างดำเนินการงานก่อสร้างพื้นทางเดินภายใน และงานก่อสร้างหลังคาของอุโมงค์ควบคู่กันไป คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ธ.ค.นี้ ซึ่งเป็นการก่อสร้างทางเดินลอดชั้นใต้ดิน ระยะทาง 90 เมตร ความลึก 4.7 เมตร ภายในมีโถงทางเดิน ห้องน้ำชาย 15 ห้อง ห้องน้ำหญิง 20 ห้อง ทางขึ้นลงด้วยระบบบันไดเลื่อน 2 จุด

ที่ผ่านมา ผู้บริหารสำนักการโยธา ได้ลงพื้นที่ติดตามการก่อสร้างทั้ง 2 โครงการอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งได้กำชับให้ผู้รับจ้างเร่งดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญา โดยเพิ่มจำนวนแรงงานเพื่อเร่งรัดในส่วนของงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และงานระบบภายในอุโมงค์ ซึ่งโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดบริเวณถนนมหาราช จะดำเนินการแล้วเสร็จเป็นเฟสแรก ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ภายในช่วงเดือน ธ.ค.นี้

นอกจากนี้ได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention, DMHTT และ COVID Free setting โดยในส่วนของแคมป์คนงานให้มีการกำกับติดตามมาตรการในด้านต่าง ๆ ดูแลเรื่องการหมุนเวียนแรงงาน ในกลุ่มแรงงานใหม่ควรตรวจสอบข้อมูลการรับวัคซีน และกำหนดมาตรการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ภายในแคมป์คนงานก่อสร้าง

นายไพฑูรย์ กล่าวว่า เมื่อโครงการก่อสร้างอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานและถนนมหาราชแล้วเสร็จ จะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวในพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศ มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก อีกทั้งเป็นการส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูพื้นที่บริเวณสนามหลวง ถนนหน้าพระลาน และถนนมหาราช ให้มีศักยภาพพร้อมที่รองรับนักท่องเที่ยวได้อย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ โดยสร้างสถานที่รองรับการให้บริการในส่วนห้องน้ำ-ส้วม สำหรับนักท่องเที่ยว

นอกจากนี้ ยังช่วยลดผลกระทบด้านการจราจร เพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการจัดระเบียบให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางโดยไม่ต้องเดินข้ามถนน เพื่อให้เกิดความปลอดภัยคล่องตัวในการสัญจรของประชาชนและรองรับนักท่องเที่ยวในการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมของบริเวณสนามหลวง ถนนหน้าพระลาน และถนนมหาราช ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงามสมกับเป็นสถานที่สำคัญของประเทศชาติ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 ต.ค. 64)

Tags: , , ,
Back to Top