ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 46,307 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 46,307 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ขายสุทธิ 109 ล้านบาท

2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ซื้อสุทธิ 613 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 1,998 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.2%   ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน +0.03%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

 Yield Curve ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากวันก่อนหน้าประมาณ 2-5 bps ในตราสารระยะยาว ส่วนหนึ่งมาจากนักลงทุนมีการปรับพอร์ตการลงทุน เพื่อเตรียมเข้าประมูลพันธบัตร สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 1,998 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 1,998 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ด้านปัจจัยต่างประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ไตรมาส 3/2564 ขยายตัวเพียง 4.9% (YoY) ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะขยายตัวราว 5.2% จากผลกระทบจากปัญหาขาดแคลนพลังงาน, ภาวะติดขัดด้านอุปทาน, การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และการที่รัฐบาลควบคุมภาคอสังหาริมทรัพย์ ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET BUY ของนักลงทุนต่างชาติ 3,773 ล้านบาท

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย18-10-2021 %Change
 มูลค่าการซื้อขาย46,306.81 ลบ.  
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน0.50 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี0.52 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี1.20 %เพิ่มขึ้น0.03 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสารล้านบาท %Change
ตั๋วเงินคลัง1,254.03ลดลง53 %
พันธบัตรรัฐบาล28,150.14เพิ่มขึ้น136 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล0.00 n/a
พันธบัตร ธปท.12,813.16ลดลง30 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ258.76 n/a
หุ้นกู้เอกชน2,384.61เพิ่มขึ้น60 %
พันธบัตรต่างประเทศ0.00ลดลง100 %

หมายเหตุ:   n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 ต.ค. 64)

Tags: , , ,
Back to Top