กฟผ.ประกาศเป้า Carbon Neutrality พร้อมเพิ่มผลิตโซลาร์ลอยน้ำไฮบริดเป็น 5,325 MW

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ประกาศเป้าหมายสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี ค.ศ.2050 พร้อมปรับสัดส่วนผลิตไฟฟ้าโครงการโซลาร์ลอยน้ำแบบไฮบริด เพิ่มเป็น 5,325 เมกะวัตต์ในปี ค.ศ.2037 จากเดิมรัฐอนุมัติให้ทำเพียง 2,725 เมกะวัตต์ และปลูกป่าอีก 1 ล้านไร่ คาดช่วยลดก๊าซคาร์บอนฯได้ 1.2 ล้านตันต่อปี

นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการ กฟผ.ประกาศนโยบายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (EGAT Carbon Neutrality) พร้อมการลงนามความร่วมมือปลูกป่าล้านไร่ ร่วมกับกระทรวงพลังงาน และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ กฟผ.ตั้งเป้าหมายเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี ค.ศ.2050 หรือ พ.ศ.2593 หรืออีก 29 ปีข้างหน้า ด้วยกลยุทธ์ Triple S ใน 3 ด้าน ได้แก่

ด้านที่ 1.การปรับสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนมากขึ้นด้วยโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำแบบไฮบริด (Hydro-Floating Solar Hybrid) คาดว่าจะมีไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนดังกล่าวเพิ่มเป็น 5,325 เมกะวัตต์ ในปี ค.ศ.2037 หรือ พ.ศ.2580 จากเดิมภาครัฐให้ผลิตเพียง 2,725 เมกะวัตต์

ด้านที่ 2.การเพิ่มปริมาณดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ ด้วยโครงการปลูกป่า 1 ล้านไร่ ภายใน 10 ปี (ค.ศ.2022-2031 หรือ พ.ศ.2565-2574) รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดักจับและกักเก็บคาร์บอนฯปริมาณ 3.5-7 ล้านตันในปี ค.ศ.2045 (พ.ศ.2588)

และด้านที่ 3 ใช้กลไกสนับสนุนโครงการชดเชยและหลีกเลี่ยงการปล่อยคาร์บอนฯ เช่น โครงการฉลกาประหยัดไฟเบอร์ 5, โครงการห้องเรียนสีเขียว, การส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) เบอร์ 5, บ้านและอาคารเบอร์5 และการให้คำปรึกษาด้านพลังงาน เป็นต้น

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “พลังงานนวัตกรรมสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน” ว่า ภาวะโลกร้อนและอากาศแปรปรวนเกิดจากการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นจากทั่วโลก ส่งผลให้หลายประเทศพยายามช่วยกันลดก๊าซคาร์บอนฯลง และประกาศจะเป็นกลางทางคาร์บอน(carbon neutral) ในปี ค.ศ. 2050 (พ.ศ.2593)

สำหรับประเทศไทยมีปล่อยคาร์บอนฯ 300-400 ล้านตันต่อปี และมีภาระต้องจัดการคาร์บอนไดออกไซด์ คิดเป็นมูลค่า 2,000 บาทต่อตัน หรือคิดเป็น 7-8 แสนล้านบาทต่อปี ดังนั้นการปลูกป่า 1 ล้านไร่ จะช่วยลดคาร์บอนฯได้ 1.2 ล้านตันต่อปี

นอกจากนี้ ในภาคพลังงานซึ่งปล่อยคาร์บอนฯสูง ก็จะต้องปรับเปลี่ยนไปสู่พลังงานสะอาดมากขึ้น รวมถึงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ซึ่ง กฟผ.จะเป็นต้นแบบการรองรับไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน ทั้งภาคการผลิตไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้าและเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น นโยบายส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้า (EV) จะต้องมีไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดมาใช้เพื่อลดภาวะโลกร้อนและเป็นพลังงานสะอาดอย่างแท้จริง

ที่ผ่านมา กฟผ.ได้เริ่มดำเนินการแล้ว โดยเฉพาะโครงการโซลาร์เซลล์ลอยน้ำแบบไฮบริด (Hydro-floating solar hybrid) ซึ่งเป็นการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานน้ำ ที่เขื่อนสิรินธร กำลังผลิต 45 เมกกะวัตต์ โดยในอนาคตจะต้องผลิตให้มากขึ้น เป็นต้น อย่างไรก็ตามต้องการให้การลดภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องของประชาชนทุกคน ให้ตระหนักถึงปัญหาสภาพอาการแปรปรวนและช่วยกันปลูกป่า เพื่อคนรุ่นหลังจะได้มีชีวิตที่ดีขึ้น

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “สิ่งแวดล้อมกับความยั่งยืนเพื่อเรา เพื่อโลก” ว่า กระทรวงทรัพยากรฯได้จัดทำโครงการ T-VER ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทร่วมปลูก บำรุงรักษาและฟื้นฟูป่าในพื้นที่ของรัฐ โดยเอกชนจะได้รับแบ่งปันปริมาณคาร์บอนเครดิต ซึ่งการปลูกป่าหรือการเพิ่มพื้นที่สีเขียว นอกจากจะมีประโยชน์ในเรื่องการดูดซับคาร์บอนไดออกไซต์สาเหตุของปัญหาก๊าซเรือนกระจกแล้ว ยังมีผลประโยชน์ร่วมในเรื่องการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation Co-benefit) ด้วย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ต.ค. 64)

Tags: , , , , , , , , ,
Back to Top