กก.สมานฉันท์ นัดประชุม 1 พ.ย.เคาะตั้งกก.สมานฉันท์แห่งชาติเป็นองค์กรถาวร

นพ.วันชัย วัฒนศัพท์ โฆษกกรรมการสมานฉันท์ เปิดเผยว่า กรรมการสมานฉันท์เตรียมนัดประชุมวันที่ 1 พ.ย.นี้ เพื่อหารือถึงข้อเสนอต่อการจัดตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์แห่งชาติ เพื่อให้เป็นองค์กรที่ดูแลงานด้านการสร้างสมานฉันท์อย่างถาวร ไม่ใช่เป็นกรรมการเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นเป็นครั้งคราว

อย่างไรก็ดี การจัดตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์แห่งชาติจะเป็นการปัดฝุ่นระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ พ.ศ.2550 ซึ่งเกิดขึ้นในสมัยที่ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี โดยเนื้อหาคือ การตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างสมานฉันท์แห่งชาติ (คสส.) ซึ่งปัจจุบันอยู่ภายใต้การดูแลของสำนักปลัดกระทรวงยุติธรรม และมีช่องทางทำงานคือการไกล่เกลี่ยปัญหา

“การสร้างความสมานฉันท์ภายใต้องค์กรถาวรนั้น ขอเสนอให้ตราเป็นพระราชบัญญัติ กำหนดรายละเอียด ซึ่งการยกร่างกฎหมายกรรมการสมานฉันท์ ยังไม่ได้พูดถึงรายละเอียด แต่มองว่าควรส่งต่อไปยังคณะกรรมการที่ทำงานระยะยาว โดยสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งการยกร่างกฎหมายอาจจะไม่ทันในสมัยรัฐสภาปัจจุบัน แต่เมื่อสังคมเห็นประเด็น อาจจะเกิดการสานต่อได้ในอนาคต” 

นพ.วันชัย กล่าว

พร้อมระบุว่า กรรมการสมานฉันท์แห่งชาติ จะเป็นหน่วยงานที่ทำงานจริงจังให้สังคมเกิดการเรียนรู้และหันหน้าพูดคุยกัน ที่สำคัญหากมีกลไกดังกล่าว ปัญหาการชุมนุมที่มาจากความเห็นต่างและไม่ยอมรับฟังกันจะได้รับการแก้ไขผ่านการรับฟังซึ่งกันและกัน แทนการจับกุมดำเนินคดี ซึ่งการสร้างความสมานฉันท์นั้น ไม่ใช่การชี้ว่าใครผิดใครถูก

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ต.ค. 64)

Tags: , , , ,