UAC แตกไลน์ธุรกิจสู่บริการติดตั้ง-ให้เช่าเครื่องจักรบด-คัดแยกขยะ

นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ.ยูเอซี โกลบอล (UAC) เปิดเผยว่า บริษัทเดินหน้าเน้นโนบายการลงทุนด้าน Energy Efficiency และ Bio Circular Economy ทั้งในประเทศ และกลุ่ม CLMV อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเร่งผลักดันการช่วยเหลือสังคมและชุมชน โดยการต่อยอดแนวคิดจากโครงการจัดการขยะที่ได้เข้าไปลงทุนที่นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

ทั้งนี้ บริษัทได้แตกไลน์ธุรกิจสู่การให้บริการติดตั้งเครื่องจักรและให้เช่าเครื่องจักรบดขยะ และเครื่องคัดแยกขยะ ให้กับบริษัท เอส อาร์ ทู แอ็ดไวเซอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำในธุรกิจด้านการผลิตเชื้อเพลิง RDF3 จากบ่อขยะชุมชน เพื่อส่งให้กับโรงงานปูนซีเมนต์ใช้เป็นเชื้อเพลิง

ล่าสุด บริษัทได้เข้าไปส่งมอบและทดสอบระบบเครื่องบดและเครื่องคัดแยกขยะที่บ่อขยะ ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ซึ่งบ่อขยะดังกล่าวเดิมมีปริมาณขยะตกค้างประมาณ 300,000 ตัน และมีขยะสดเข้ามาวันล่ะกว่า 400 ตันต่อวัน โดยระบบเครื่องบดและขยะสามารถทำงานได้ตามเป้าหมายผลิตเชื้อเพลิง RDF3 ได้วันละกว่า 150 ตัน

“จากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) สังคม (Social) และบรรษัทภิบาล (Governance) หรือ ESG ซึ่งถือเป็นแนวทางปฏิบัติเสมอมา จึงได้ให้ความสำคัญในการช่วยแก้ปัญหาปริมาณขยะในชุมชน ในการจัดหาเครื่องบด และเครื่องคัดแยกขยะที่ดีให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ขาดเงินทุน แต่มีโครงการที่ดี มีความสามารถ และมีประสบการณ์ในการเพิ่มมูลค่าขยะทิ้งแล้วนำกลับมาเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า ผ่านการร่วมมือกับพันธมิตรที่ให้ความสนใจในการทำธุรกิจร่วมกันในธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะต่อไป” นายชัชพล กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (20 ต.ค. 64)

Tags: , , ,
Back to Top