นายกฯ สั่งพาณิชย์-เกษตรฯ-พลังงาน เร่งแก้ไขปัญหาปุ๋ยราคาแพง

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงพลังงาน ไปพิจารณาแนวทางการแก้ปัญหาปุ๋ยราคาแพงอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกร ซึ่งปัจจุบันปุ๋ยมีราคาสูงมากต่อเนื่องจากต้นปี เนื่องจากมีปัจจัยหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราคาน้ำมัน ค่าขนส่ง ค่าระวางเรือ รวมทั้งการที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ 100%

รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตปุ๋ยภายในประเทศ ทั้งปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ ให้เร่งหารือช่วยเหลือเกษตรกรเพื่อลดต้นทุนค่าปุ๋ยในช่วงที่ราคาปุ๋ยปรับตัวสูงขึ้น ลดการพึ่งพิงตลาดนำเข้า รวมถึงชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกรว่า รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขอยู่

นายธนกร กล่าวว่า นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินผลกระทบที่มีต่อภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในช่วงไตรมาส 4 ที่ยังมีปัจจัยเสี่ยง ทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในประเทศและต่างประเทศ ความแปรปรวนของสภาพอากาศ แนวโน้มราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และความผันผวนของค่าเงินบาท ที่อาจส่งผลต่อต้นทุนการผลิตของเกษตรกร

ขณะเดียวกัน นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการผลักดันเกษตรเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (บีซีจี) และการแปรรูปอาหาร โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ถือเป็นโครงการแซนด์บ็อกซ์ทางด้านเกษตร เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างเร่งด่วน และช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรียังได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงมหาดไทย ประสานงานกับคณะกรรมการขับเคลื่อนกลุ่มจังหวัด เพื่อกำหนดเป็นแผนงานโครงการให้ชัดเจน เพื่อส่งเสริมการแปรรูปเกษตรของไทยให้มีสัดส่วนในตลาดโลกที่สูงขึ้น ทั้งปริมาณ และมูลค่า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ต.ค. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top