STA เผย บ.ย่อยได้รับใบอนุญาตปลูกพืชกัญชงแล้ว คาดเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ต้นปี 65

บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (STA) เปิดเผยว่า บริษัท ศรีตรังรับเบอร์แอนด์แพลนเทชั่น จำกัด (SRP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตผลิต (ปลูก) ซึ่งยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง เลขที่ใบอนุญาต ลป 6/2564 (ป) จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยให้ไว้แก่ SRP เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม โดย SRP ได้รับอนุญาตให้ปลูกกัญชง ณ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง เพื่อที่จะขายผลผลิตที่ได้จากการปลูกให้แก่ลูกค้าที่บริษัทได้ตกลงทำสัญญาความร่วมมือทางธุรกิจกันไว้

ทั้งนี้เพื่อสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์กัญชงของบริษัท และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีในระยะยาว บริษัทได้นำหลักการ “Digital Traceability” มาใช้กับทุกผลิตภัณฑ์กัญชงที่จะมีการส่งมอบให้แก่ลูกค้า เพื่อสร้างจุดเด่น ความแตกต่าง และมูลค่าเพิ่มให้ไร่กัญชงของ SRP ตลอดจนเพื่อรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่แข็งแกร่งกับลูกค้าในระยะยาว โดยบริษัทคาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตจากแปลงทดลองนี้ได้ในต้นปี 2565

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 ต.ค. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top