DELTA ลบ 2.18% กำไร Q3/64 แย่สุดในรอบ 6 ไตรมาสรับผลน้ำท่วมทำมาร์จิ้นหด

หุ้น DELTA ราคาไหลลง 2.18% มาอยู่ที่ 448 บาท ลดลง 10 บาท มูลค่าซื้อขาย 39.79 ล้านบาท เมื่อเวลา 9.55 น. โดยเปิดตลาดที่ 448 บาท ราคาปรับตัวขึ้นสูงสุดที่ 450 บาท และราคาปรับตัวลงต่ำสุดที่ 448 บาท

บล.ฟินันเซีย ไซรัส ระบุในบทวิเคราะห์ฯแนะ”ขาย”หุ้นบมจ.เดลต้า อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) (DELTA) กำไรสุทธิไตรมาส 3/64 -28% Q-Q, -55% Y-Y แย่สุดในรอบ 6 ไตรมาส เพราะมีผลกระทบจากน้ำท่วม โดยการดำเนินงานหลักถูกกดดันจาก Margin ที่หดตัวจากน้ำท่วมทำให้เกิด Raw Material Shortage ส่งผลให้ประมาณการกำไรปีนี้ที่คาด +10% มี Downside และพลิกมาหดตัว ด้านราคาหุ้นยังเต็มมูลค่าเทียบกับราคาเป้าหมาย 330 บาท

อนึ่ง DELTA รายงานไตรมาส 3/64 มีกำไรสุทธิ 1.19 พันล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 0.96 บาท เทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 2.64 พันล้านบาท กำไรสุทธิต่อหุ้น 2.12 บาท

DELTA ชี้แจงว่าผลการดำเนินงานในไตรมาส 3/64 บริษัทมียอดขายสินค้าและบริการ 21,320 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 21% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มสูงขึ้นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ Cloud Storage และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ Data Center รวมถึงการเติบโตที่โดดเด่นของกลุ่มโซลูชั่น สำหรับยานยนตไฟฟ้า (Electric Vehicle Solutions) ในช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้
กำไรขั้นต้นในไตรมาสนี้อยู่ที่ 4,103 ล้านบาท ลดลง 10.4% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการขึ้นราคาของวัตถุดิบหลัก โดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์ชิปเซ็ท จากกำลังการผลิตที่จำกัดของการผลิตแผงวงจรบนแผ่นเวเฟอร์ (Wafer Fabrication) ต้นน้ำ และการหยุดชะงักของการประกอบชิปเซ็ทปลายน้ำ เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างมากต่อห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวมการวิจัยและพัฒนา) มีจำนวน 2,793 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.4% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลง 10.8% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากค่าขนส่งเพิ่มขึ้นจากการจัดสรรการขนส่งบางส่วนไปทางเครื่องบิน เพราะการขนส่งทางเรือมีขีดจำกัด ไม่สามารถรองรับความตอ้งการที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงครึ่งแรกของปีนี้

ทั้งนี้ ความเสียหายจากอุทกภัยในเดือน ส.ค.64 คลังสินค้าของบริษัทที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ บางส่วนได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ส่งผลให้ทรัพย์สินเสียหาย บริษัทได้สำรวจความเสียหายและบันทึกผลขาดทุนจากอุทกภัย 393 ล้านบาท ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงวดปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย ความเสียหายของสินค้าคงเหลือ 331 ล้านบาท ความเสียหายของสินทรัพย์ถาวร 19 ล้านบาท และค่าเสียหายอื่นๆ 43 ล้านบาท ซึ่งรวมมูลค่าตามบัญชีทั้งหมดของสินทรัพย์ถาวรที่เสียหายและที่ต้องจัดซื้อทดแทน

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีการทำประกันความเสี่ยงทั้งหมดแล้ว และอยู่ระหว่างดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากบริษัทประกันภัย และจะรับรู้มูลค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวเมื่อบริษัทได้รับหนังสือยืนยันการจ่ายค่าสินไหมจากบริษัทประกันภัย ทั้งนี้เป็นไปตามแนวปฏิบติทางบัญชีที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

กำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสนี้ 1,134 ล้านบาท ทำให้อัตรากำไรจากการดำเนินงานลดลงจาก 15.1% ของงวดเดียวกันของปีก่อนเป็น 5.3% เนื่องมาจากต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการตั้งสำรองเผื่อผลขาดทุนจากอุทกภัย ส่วนกำไรสุทธิอยู่ที่ 1,196 ล้านบาท ทำให้อัตรากำไรสุทธิลดลงจาก 14.9% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อนเป็น 5.6% โดยมีกำไรสุทธิต่อหุ้นอยูที่ 0.96 บาทต่อหุ้น เทียบกับ 2.11 บาทต่อหุ้นในไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

ทั้งนี้ บริษัทมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 30 ก.ย.64 บริษัทและบริษทัย่อยมีสินทรัพยร์วมทั้งสิ้น 66,251 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9,032 ล้านบาท หรือ 15.8% จากสิ้นปี 63

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ต.ค. 64)

Tags: , ,
Back to Top