THAI แถลงความคืบหน้าการดำเนินงานตามแผนฟื้นฟูกิจการ 1 พ.ย.

บมจ.การบินไทย (THAI) เตรียมเปิดแถลงข่าวความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทในวันที่ 1 พ.ย.64 เวลา 13.30 น. นำโดยนายปิยสวัสดิ์ อัมระนันท์ ประธานคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ และนายธีรัชย์ อัตนวานิช ประธานคณะกรรมการเจ้าหนี้ ร่วมแถลงข่าว

พร้อมแนะนำคณะผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ และคณะกรรมการเจ้าหนี้ จำนวน 12 ราย ได้แก่ นายปิยสวัสดิ์ และผู้บริหารแผนฟื้นฟูกิจการ คือ นายไกรสร บารมีอวยชัย, นายศิริ จิระพงษ์พันธ์, นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร และนายพรชัย ฐีระเวช

ส่วนคณะกรรมการเจ้าหนี้ ได้แก่ นายธีรัชย์ , นายธวัช ตรีวรรณกุล รองประธานกรรมการเจ้าหนี้ , ผศ.ประชา คุณธรรมดี , นางนุสรา บัญญติปิยพจน์ , นางลภาวรรณ จันทร์กระจ่าง , นายชาติชาย โรจนรัตนางกูร และนายสุวรรธนะ สีบุญเรือง รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร THAI

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (28 ต.ค. 64)

Tags: , , ,
Back to Top