กษ.เผยจีนห่วงสินค้าเกษตรแพร่เชื้อโควิด ขอสุ่มตรวจสวนผลไม้และล้งส่งออก

น.ส.อิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากสำนักที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง ว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยที่ยังพบการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และสถานการณ์การติดเชื้อทั่วโลกยังคงมีการแพร่ระบาดมากขึ้น ทำให้จีนติดตามและตรวจสอบสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในไทยอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรของไทยส่งออกไปจีน โดยมีการยกระดับเพิ่มมาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 ทั้งในคนและสินค้านำเข้า ซึ่งหน่วยงานทุกระดับต้องปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเข้มงวด

กรมวิชาการเกษตร ในฐานะหน่วยงานที่กำกับดูแลการส่งออกสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามเงื่อนไขของประเทศคู่ค้า จึงขอแจ้งให้ผู้ประกอบการโรงคัดบรรจุ/สวนที่ขึ้นทะเบียนส่งออกผลไม้ไปยังประเทศจีนทั้งหมด ทราบถึงสถานการณ์มาตรการความเข้มงวดของจีน ทั้งในประเด็นความปลอดภัยของเชื้อโควิด และศัตรูพืชไม่ให้ติดปนเปื้อนไปกับสินค้า รวมทั้งจีนได้เน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโควิดตามคู่มือความปลอดภัยอาหารสำหรับผู้ประกอบการ

โดยยึดตามแนวปฏิบัติขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เช่น การล้างมือ ระยะห่างในการยืนปฏิบัติงาน การยืนแบบสลับฟันปลา การตรวจวัดและบันทึกอุณหภูมิ การให้ความรู้/อบรมและการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันโควิด การฉีดวัคซีนของพนักงาน ความถี่และแผนการตรวจโควิดเชิงรุก การพ่นฆ่าเชื้อบนบรรจุภัณฑ์และรถขนส่งสินค้า มาตรการในการควบคุมโควิดคนเข้า-ออก สถานประกอบการ มาตรการที่ใช้หากพบผู้ติดเชื้อ และมาตรการตรวจสอบย้อนกลับในสินค้า เป็นต้น รวมทั้งจีนยังให้ความสำคัญกับการสวมถุงมือในระหว่างการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดด้วย

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า จีนมีความกังวลในมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อโควิดในโรงคัดบรรจุและสวน ว่าจะเป็นแหล่งแพร่เชื้อมายังสินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ และถูกนำมาเป็นประเด็นหลักที่จะพิจารณาระงับโรงคัดบรรจุ/สวนของไทยเพิ่มเติม ดังนั้นจึงยกระดับการตรวจเชื้อโควิด-19 เข้มข้นขึ้น รวมทั้งยังขอสุ่มตรวจประเมินมาตรการควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 สวนและโรงคัดบรรจุทุก 2 สัปดาห์ผ่านวีดิโอคอนเฟอเรนส์ โดยจะเริ่มทำการตรวจประเมินในช่วงเดือน พ.ย.นี้

“หากตรวจประเมินแล้วไม่ผ่าน จะถูกระงับการส่งออกชั่วคราว และให้ไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องกลับมาให้พิจารณาใหม่ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าเรามีมาตรการการป้องกันเชื้อโควิด-19 ตามแนวทางปฏิบัติของ FAO และของจีน”

น.ส.อิงอร กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (09 พ.ย. 64)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top