บิ๊กป้อม สั่งสทนช.เร่งแก้ปัญหาน้ำทะเลหนุน-น้ำเค็ม ลดผลกระทบปชช.

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดยได้กำชับให้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญอย่างเร่งด่วนต่อปัญหาที่ส่งผลกระทบประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากน้ำทะเลหนุนในขณะนี้ และปัญหาน้ำเค็มรุก ควบคู่กับการแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาของประเทศอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ได้พิจารณารายงานผลการดำเนินงานตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี (61-64) โดยให้มีการเพิ่มเติมแนวทางการพัฒนา”โคกหนองนาโมเดล” เพื่อให้เป็นแหล่งน้ำสำรอง และใช้เก็บน้ำเมื่อประสบภัยน้ำท่วม

รวมทั้งเห็นชอบให้ใช้ระบบ Thai Water Assessment เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผลโครงการด้านทรัพยากรน้ำ โดยมอบให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) จะต้องรายงานผลการดำเนินงานตั้งแต่เดือน ธ.ค.64 เป็นต้นไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (11 พ.ย. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top