พันธบัตร “ออมไปด้วยกันบนวอลเล็ต สบม.”ขายเกลี้ยงหมื่นลบ.ภายใน 12 นาที

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่น “ออมไปด้วยกันบนวอลเล็ต สบม.” 2 รุ่นอายุ ได้แก่ รุ่นอายุ 5 ปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดประสบความสำเร็จและได้รับการตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีจำหน่ายได้ครบ 10,000 ล้านบาท หลังเปิดจำหน่ายได้เพียง 12 นาที

ธนาคารกรุงไทย (KTB) เปิดเผยว่า พันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมไปด้วยกัน เริ่มเปิดขายผ่านแอปฯ เป๋าตัง ในวันนี้ (15 พ.ย. 64) ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ประกอบด้วยพันธบัตร 2 รุ่น ได้แก่

พันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได

  • ปีที่ 1 : 1.50% ต่อปี
  • ปีที่ 2-4 : 2.00% ต่อปี
  • ปีที่ 5 : 3.00% ต่อปี

(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 2.10% ต่อปี)

พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได

  • ปีที่ 1-3 : 2.00% ต่อปี
  • ปีที่ 4-5 : 3.00% ต่อปี
  • ปีที่ 6-9 : 3.50% ต่อปี
  • ปีที่ 10 : 4.00% ต่อปี

(อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3.00% ต่อปี)

ขณะที่ สบน.จะเปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ “ออมไปด้วยกัน” ผ่าน 4 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ (BBL) ธนาคารกรุงไทย (KTB) ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) และธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) ตั้งแต่วันที่ 22 พ.ย.-3 ธ.ค.64 โดยจะเริ่มจำหน่ายให้แก่ประชาชน ในวันที่ 22 พ.ย.64 รุ่นอายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 2.10% ต่อปี และรุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดเฉลี่ย 3.00% ต่อปี และจำหน่ายให้แก่นิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร ในวันที่ 24 พ.ย.64 รุ่นอายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.20% ต่อปี

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (15 พ.ย. 64)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top