ภาคเอกชนไทย พร้อมเป็นเจ้าภาพ APEC 2022 เตรียมเดินหน้าทำงานร่วม 21 เขตเศรษฐกิจ

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ในฐานะประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council : ABAC) เปิดเผยว่า สภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค มีผู้แทนจาก 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ซึ่งประเทศไทยได้รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพในปี 65

ทั้งนี้ ABAC 2022 ได้กำหนดธีมหลักของงาน คือ “EMBRACE ENGAGE ENABLE” ซึ่งสื่อความหมายดังนี้

EMBRACE: แสดงให้เห็นถึงการเปิดรับโอกาสที่กำลังเข้ามาใหม่ เปิดกว้างเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรทางเศรษฐกิจหลังจากหยุดนิ่งจากสภาวการณ์ถดถอยทางเศรษฐกิจทั่วโลก

ENGAGE: สื่อถึงการรวมพลังความคิดสร้างสรรค์ ร่วมมือ ร่วมใจ เพื่อสรรค์สร้างทิศทางเศรษฐกิจใหม่ในอนาคตร่วมกัน

ENABLE: ขยายข้อจำกัดความสามารถทางเศรษฐกิจ ทุกอย่างสามารถเป็นไปได้ทุกที่ทุกเวลา

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการเตรียมการจัดงาน ABAC 2022 และประสานการดำเนินงานร่วมกับทางภาครัฐ จึงได้มีการแต่งตั้งคณะอำนวยการ ABAC 2022 และมีคณะทำงานย่อยอีก 4 คณะ ได้แก่ 1) คณะทำงาน ABAC Executive Director Support 2022 2) คณะทำงาน Event ABAC4 2022 3) คณะทำงาน Event APEC CEO Summit 2022 และ 4) คณะทำงาน Sponsor ABAC 2022 ซึ่งมาจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย

นายเวทิต โชควัฒนา รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การประชุมของสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปกจะมีทั้งหมด 4 ครั้งในปี 65 โดยประเทศไทยมีกำหนดเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งที่ 4 ในช่วงปลายเดือน ต.ค.ถึงต้นเดือน พ.ย. ซึ่งคณะทำงานต้องเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้แทน ABAC จากทั้ง 21 เขตเศรษฐกิจ APEC ที่จะมาร่วมประชุมในช่วงเวลาดังกล่าว รวมถึงอำนวยความสะดวกในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องตลอดช่วงระยะเวลาของการประชุม

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ผู้แทน ABAC ประเทศไทย และประธาน APEC CEO Summit 2022 กล่าวว่า การประชุม APEC CEO Summit ถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์ของการเป็นเจ้าภาพ APEC ของไทย เนื่องจากจะมีการเชิญผู้นำประเทศ APEC เขจ้าร่วม โดยเชื่อมั่นว่าผู้นำทุกคนจะแสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ที่จะสามารถนำพา 21 เขตเศรษฐกิจ APEC ก้าวผ่านวิกฤตทางเศรษฐกิจที่ทั่วโลกกำลังเผชิญอยู่ไปได้ นอกจากนี้ ยังมี CEO ผู้นำทางธุรกิจ รวมถึงผู้แทนบริษัทชั้นนำทั่วโลกเข้าร่วมงาน ถือเป็นโอกาสอันดียิ่งของไทย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 พ.ย. 64)

Tags: , , , , , , , , , ,
Back to Top