แบงก์โชว์ความพร้อมด้านดิจิทัลหลังโควิดช่วยเร่งความเร็ว-ยันเน้นไซเบอร์ซิเคียวริตี้

นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย (KTB) กล่าวในงานสัมมนา “Looking Beyond Covid-19 : โจทย์ที่ท้าทายของเศรษฐกิจไทยหลังยุคโควิด 19” ในหัวข้อ “วิกฤติโควิด-19 จุดเปลี่ยนสู่อนาคตธุรกิจการเงินไทย” ว่า ภาคธนาคารพาณิชย์ไทยเดินหน้าพัฒนาระบบการเงินอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและบริการด้านการทำธุรกรรมต่างๆ แก่ลูกค้า

โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ผ่านมา การผลักดันการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงานและการให้บริการกับลูกค้าเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากขึ้น ทำให้การปรับตัวของภาคธนาคารพาณิชย์เกิดการปรับตัวไปสู่การทำงานในระบบดิจิทัลมากยิ่งขึ้น

ขณะที่ในปี 65 สิ่งที่สมาคมธนาคารจะเน้นมากขึ้น คือ การเชื่อมโยงระบบต่างๆของแต่ละธนาคารเข้าด้วยกัน ในรูปแบบ Open Banking ที่สามารถทำให้การเชื่อมโยงข้อมูลและการทำธุรกรรมต่างๆ เข้าอยู่ในระบบเดียวกัน ทำให้การนำข้อมูลลุกค้าไปตรวจสอบหรือการอำนวยความสะดวกการทำธุรกรรมของลูกค้ามีความสะดวกมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นสิ่งที่ทางสมาคมธนาคารไทยมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ในส่วนของการทำธุรรมกับสกุลเงินดิจิทัลที่พัฒนาโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือ CBDC จะมีการเชื่อมโยงระบบให้มีการรองรับการใช้สกุลเงิน CBDC ของ ธปท.เพื่อรองรับการทำธุรกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้น เป็นก้าวใหม่ของการปรับตัวเข้าสู่ยุคของการใช้เงินดิจิทัล ซึ่งภาคธนาคารพาณิชย์มีความพร้อมในการรองรับการก้าวสู่ยุคใหม่ของการใช้เงินในรูปแบบดิจิทัล

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าเทคโนโลยีจะมีบทบาทมากขึ้นต่อการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของภาคธนาคารพาณิชย์ และการเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานและเพิ่มความสะดวกในการให้บริการแก่ลูกค้าแล้วนั้น สมาคมธนาคารไทยยังคงให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นสิ่งสำคัญมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่เดินหน้าในการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ เพื่อป้องกันภัยทางไซเบอร์ที่มีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น เพื่อปกป้องข้อมูลต่างๆของธนาคารและลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการที่จะสร้างความมั่นใจในการทำงานและการใช้บริการ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (18 พ.ย. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top