ส.ส.ชาติไทยพัฒนา ชี้พรรคก้าวไกลเสนอคำนวณ ส.ส.แบบ MMP ขัดรธน.ฉบับแก้ไข

นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) เปิดเผยว่า คณะทำงานของวิปรัฐบาลเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) จะนัดประชุมกันวันที่ 24-25 พ.ย.นี้ เพื่อพิจารณาเนื้อหาก่อนเสนอต่อรัฐสภา โดยเบื้องต้นจะพิจารณารายละเอียดของเนื้อหาที่ให้ฝ่ายกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรได้ทำข้อมูลเปรียบเทียบมาพิจารณา นอกจากนี้ จะเชิญกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เข้าชี้แจงในรายละเอียดต่อร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.ที่อยู่ระหว่างการรับฟังความเห็น ซึ่งเป็นสิทธิที่คณะทำงานจะทำได้

ส่วนที่มีความกังวลว่าระหว่างที่ยังจัดทำร่างกฎหมายลูกไม่แล้วเสร็จ อาจมีการยุบสภานั้น นายนิกร มองว่าเพื่อแก้ปัญหาเรื่องกฎหมาย คณะรัฐมนตรี (ครม.) อาจนำร่างแก้ไขของ กกต.พิจารณาเป็นพระราชกำหนดเพื่อประกาศใช้และเดินหน้าจัดการเลือกตั้งได้ก่อน

นายนิกร ยังกล่าวถึงข้อเรียกร้องของพรรคก้าวไกล ที่ให้นำระบบการคำนวณคะแนนส.ส.บัญชีรายชื่อ แบบ MMP มาใช้ (ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสม) นั้น มองว่าไม่สามารถนำมาใช้ได้ เพราะในรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564 กำหนดข้อความที่ชัดเจนถึงการคิดคำนวณคะแนนที่ระบุว่าต้องเป็นคะแนนสัดส่วนที่สัมพันธ์กันโดยตรงกับคะแนนรวม ซึ่งเป็นการคิดคะแนนแบบทางตรง ส่วนแบบ MMP เป็นแบบคะแนนโดยอ้อม จึงถือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ

นายนิกร ยังกล่าวถึง ร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยเลือกตั้งส.ส. พ.ศ… ที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดรับฟังความเห็น ซึ่งแก้ไข จำนวน 37 มาตรา ว่า เนื้อหาดังกล่าวยึดของปี 54 แต่ได้ปรับส่วนที่เป็นปัญหา คือ กำหนดเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ 5% ที่ปิดกั้นพรรคเล็ก และใช้วิธีคำนวณที่นำคะแนนทุกพรรครวมกันเพื่อหาค่าเฉลี่ยคะแนนต่อส.ส.บัญชีรายชื่อ 1 คน เบื้องต้น ส.ส. 1 คน ต้องได้คะแนน 3.8แสนคะแนน ส่วนกรณีที่ยังได้ส.ส.บัญชีรายชื่อไม่ครบ 100 คน ให้นำเศษคะแนนของพรรคที่คำนวณได้มาจัดสรรให้ครบ

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (23 พ.ย. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top