ZoomIn: สมาคมโรงพยาบาลเอกชน เปิดแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา

สมาคมโรงพยาบาลเอกชน เปิดเผยว่า จากการประชุมเกี่ยวกับแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา (COVID-19 Vaccine Expert Consensus Meeting: Moderna Vaccine Schedule) ที่จัดขึ้นในวันที่ 3 พ.ย. 64 โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลเอกชน และองค์การเภสัชกรรม มาร่วมปรึกษาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับตารางการฉีดวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา เพื่อให้โรงพยาบาลต่างๆ ในเครือสมาคมโรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ นำไปเลือกใช้ตามความเหมาะสม

ทั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญมีข้อคิดเห็นต่างๆ โดยอ้างอิงข้อมูลเชิงวิชาการเป็นหลัก รวมทั้งความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญประกอบกันไปด้วย เพื่อสรุปเป็นแนวทางในการใช้วัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นาที่เหมาะสมกับคนไทย โดยผู้เชี่ยวชาญมีข้อคิดเห็นที่ตรงกันชัดเจนในหัวข้อที่ข้อมูลวิชาการสนับสนุน และในบางหัวข้อก็มีข้อคิดเห็นที่แตกต่างกัน อย่างไรก็ตาม มีข้อสรุปในภาพรวมเป็นไปในทางเดียวกัน และสามารถแนะนำออกมาเป็นแนวทาง ดังนี้  (ตามรูป)

กลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1เข็มที่ 2ระยะเวลาเข็มที่ 3
อายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป โมเดอร์นาโมเดอร์นา ห่างกัน 28-42 วัน
หญิงตั้งครรภ์ตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไปโมเดอร์นาโมเดอร์นาห่างกัน 28-42 วัน
ผู้ที่ได้รับยากดภูมิคุ้มกันโมเดอร์นาโมเดอร์นาห่างกัน 28-42 วันโมเดอร์นาห่างจากเข็มสอง 1-3 เดือน
มีประวัติการติดเชื้อวิด-19 ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไปโมเดอร์นาโมเดอร์นาห่างกัน 28-42 วัน
กลุ่มที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 แล้ว 1 เข็มเข็มที่ 1เข็มที่ 2ระยะเวลาเข็มที่ 3
ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิดเชื้อตายเพียง 1 เข็ม (ซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม) โมเดอร์นาโมเดอร์นาห่างกัน 28-42 วัน
ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิด Viral vector เพียง 1 เข็ม (แอสตร้าเซนเนก้า)โมเดอร์นาห่างจากเข็มแรก 4-12 สัปดาห์ 
ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 mRNA ชนิดอื่น (ไฟเซอร์) เพียง 1 เข็มโมเดอร์นาห่างจากเข็มแรก 3-6 สัปดาห์
ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิดเชื้อตายครบ 2 เข็ม (ซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม) ห่างจากเข็มที่สอง 1-3 เดือนโมเดอร์นา
ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ชนิด Viral vector ครบ 2 เข็ม (แอสตร้าเซนเนก้า) ห่างจากเข็มที่สอง 6 เดือน โมเดอร์นา
ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบผสมครบ 2 เข็มห่างจากเข็มที่สอง 3-6 เดือน โมเดอร์นา
ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 mRNA ชนิดอื่น (ไฟเซอร์) ครบ 2 เข็ม ห่างจากเข็มที่สอง 6 เดือน โมเดอร์นา
ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็ม และเข็มสามกระตุ้นเรียบร้อยแล้วขณะนี้ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน ทั้งนี้ ให้ปรึกษาถึงความจำเป็นกับโรงพยาบาลและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 พ.ย. 64)

Tags: , , , ,