รมว.คลัง เปิดสถานีชาร์จไฟรถ EV สำหรับรถราชการ นำร่องสาขากระทรวงคลัง

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.คลัง เป็นประธานในการเปิดสถานีอัดประจุไฟฟ้า EleX by EGAT สาขากระทรวงการคลัง เพื่อใช้ชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ของทางราชการ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับข้าราชการและประชาชนที่มาติดต่อราชการที่กระทรวงการคลัง ถือเป็นการนำร่องติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ในสถานที่ราชการเป็นแห่งแรกของไทยด้วย

นายอาคม ระบุว่า กระทรวงการคลังได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติ ที่มีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พลังงาน เป็นประธาน ให้เร่งพิจารณามาตรการภาษีที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะภาษีสรรพสามิต เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ทั้งห่วงโซ่การผลิต เริ่มต้งแต่การผลิตแบตเตอรี่เป็นต้นไป รวมถึงอาจต้องมีมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ จากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อรองรับการใช้งานรถยนต์ EV ในระยะต่อไป

อีกทั้ง ยังต้องมีมาตรการหรือกลไกที่เข้าไปช่วยเพื่อสนับสนุนให้ราคารถยนต์ EV ลดลง จากปัจจุบันที่มีราคาแพง เพื่อสนับสนุนให้เกิดการใช้งานมากขึ้น เบื้องต้นอาจดำเนินการเป็นลักษณะเงินกองทุน ส่วนรายละเอียดคงต้องรอคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติพิจารณา

“สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ต้องตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ที่ปัจจุบันทั้งไทยและทั่วโลกมุ่งนโยบายในการลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ดังนั้นภาคการเงินก็ต้องเดินหน้าสนับสนุนธุรกิจใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อย่างการให้สินเชื่อสำหรับผู้ลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้า เพื่อรองรับอุตสาหกรรมรถ EV”

นายอาคม กล่าว

นอกจากนี้ ต้องมีมาตรการสนับสนุนให้ไทยซึ่งปัจจุบันเป็นเจ้าแห่งการผลิตรถกระบะ น้ำหนัก 1 ตัน เริ่มมีการผลิตรถกระบะแบบไฟฟ้า จากขณะนี้ที่เริ่มมีค่ายรถยนต์บางแห่งมีการนำเข้ารถกระบะประเภทดังกล่าวมาบ้างแล้ว แต่ยังไม่มีสายการผลิตในประเทศ ดังนั้นเงื่อนไขในการนำเข้ารถกระบะไฟฟ้าระยะแรกอาจต้องเพิ่มเรื่องการสนับสนุนการผลิตในประเทศไทยเข้าไปด้วย โดยต้องไปดูโครงสร้างภาษีที่จะสนับสนุนให้เกิดการลงทุนรถกระบะไฟฟ้า เพื่อให้ไทยยังคงเป็นศูนย์กลางการผลิตรถกระบะ ซึ่งที่ผ่านมามีทางการผลิตเพื่อขายในประเทศและการส่งออก

“นายกรัฐมนตรี มอบนโยบายว่าให้ส่วนราชการเริ่มต้นการใช้รถยนต์ไฟฟ้า ผ่านการจัดซื้อจัดจ้างรถยนต์ของส่วนราชการที่ในแต่ละปีมีจำนวนมาก ทั้งรถกระบะ รถตู้ และรถยนต์ส่วนบุคคล ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างก็คงเป็นไปตามนโยบาย ทยอยดำเนินการ เพราะปัจจุบันยังไม่มีรถไฟฟ้าแบบ 100% อาจจะต้องเริ่มในส่วนที่มีก่อน เช่น รถส่วนบุคคลที่ใช้ในราชการ”

นายอาคม กล่าว

รมว.คลัง กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ขณะนี้กระทรวงการคลังยังอยู่ระหว่างพิจารณามาตรการกระตุ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปี

ด้านน.ส.นันธิกา ทังสุพานิช อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน ในฐานะผู้แทนกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า สถานี EleX by EGAT สาขากระทรวงการคลังนั้น เป็นสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบ Normal Charge ขนาด 22 กิโลวัตต์ จำนวน 2 เครื่อง โดย กฟผ. เป็นผู้ลงทุนและดูแลบริหารจัดการตลอดอายุการใช้งาน

ทั้งนี้ กฟผ. ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรจากหลายภาคส่วน พัฒนาและติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า ภายใต้ชื่อ “Elex by EGAT” ดำเนินการติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าบนถนนหลักและในพื้นที่เมือง (In-Town) เช่น ห้างสรรพสินค้า สถานที่เล่นกีฬา ร้านอาหารแล้ว 15 สถานีทั่วประเทศ รวมถึงในอนาคตได้วางแผนติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าเพิ่มเติมอีกสำหรับภาคธุรกิจขนส่ง และอื่น ๆ โดยคาดว่าในช่วงสิ้นปี 2564 ถึงต้นปี 2565 จะสามารถขยายสถานี ทำให้มีจำนวนเพิ่มเป็น 40-50 สถานี และในปีหน้า จะขยายสถานีอย่างต่อเนื่อง โดยพิจารณาจากความต้องการใช้และปริมาณรถยนต์อีวีเป็นหลัก เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านและกระตุ้นให้เกิดการใช้ยานยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 พ.ย. 64)

Tags: , , , , , , , , , ,
Back to Top