ICN ได้งานจ้างบริการบำรุงรักษาซ่อมแซมโครงข่ายสายใยแก้วนำแสง 54.75 ลบ.

บมจ.อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส (ICN) เปิดเผยว่า บริษัทได้รับหนังสือตกลงสั่งจ้างโครงการจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข โครงข่ายสายใยแก้วนำแสง พร้อมจัดหาอุปกรณ์ประกอบการซ่อมแซมแก้ไข พื้นที่จำหน่ายการไฟฟ้านครหลวงเขตบางบัวทอง บางใหญ่ นนทบุรี บางเขน ธนบุรี และบางขุนเทียน จำนวน 1 งาน จากการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งคาดว่าจะมีการลงนามสัญญาจ้างในวันที่ 9 ธันวาคม 2564 โดยมีมูลค่ารวมของโครงการ 54,754,147.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ระยะเวลาในการดำเนินงาน 3 ปีนับถัดจากวันที่ลงนามสัญญา

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (25 พ.ย. 64)

Tags: , , ,
Back to Top