บิ๊กป้อม เผยตั้งเป้าแก้ปัญหาค้ามนุษย์เป็น Tier 2 ภายในปี 65

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ และภาคประมง ประจำปี 65 ว่า รัฐบาลตั้งเป้าหมายเลื่อนระดับเป็น Tier 2 ให้ได้ในปี 65 และขอให้บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ร่วมกัน โดยขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) และกระทรวงแรงงานเร่งจัดตั้งศูนย์คัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ขึ้น เพื่อรองรับการพัฒนามาตรฐานและระบบงานให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล

รองนายกรัฐมนตรียังขอให้ร่วมกันถอดบทเรียนการทำงานที่ผ่านมา โดยเฉพาะสำนวนคดีเพื่อนำมากำหนดหลักการ ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติร่วมกันให้ชัดเจนในการขับเคลื่อนป้องกัน บังคับใช้กฎหมาย และแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทั้งนี้ รัฐบาลมีจุดยืนในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยถือเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันทำงานหนัก จริงจังและต่อเนื่องกว่าที่เป็นอยู่ มุ่งความยั่งยืน โดยยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง เพื่อเร่งค้นหาให้การช่วยเหลือเหยื่อที่ตกค้างออกมาคุ้มครองตามหลักสิทธิมนุษยชนโดยเร็ว โดยเฉพาะเด็กและสตรี ที่ถูกกักขัง หน่วงเหนี่ยว และถูกบังคับข่มขืนทรมานจิตใจ

การปราบปรามจับกุมคดีค้ามนุษย์ในช่วงที่ผ่านมาทำให้การกระทำผิดลดลงอย่างชัดเจนต่อเนื่อง ขณะที่ยังพบรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์และมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบออนไลน์มากขึ้น การคัดแยกเพื่อค้นหาผู้เสียหายบังคับใช้แรงงานหรือการบริการยังไม่ได้มาตรฐาน และยังพบปัญหาทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่ปล่อยปละละเลยทั้งพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ชั้นใน ที่ทุกหน่วยงานต้องเข้มรับผิดชอบกำกับดูแลมากขึ้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 พ.ย. 64)

Tags: , , ,
Back to Top