ภาวะตลาดตราสารหนี้: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 74,446 ล้านบาท

สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย(ThaiBMA) สรุปภาวะตลาดตราสารหนี้ไทยประจำวันนี้ มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ 74,446 ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุด 2 อันดับแรก คือ

1. กลุ่มบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) ซื้อสุทธิ 4,425 ล้านบาท

2. กลุ่มบริษัทประกันภัย ขายสุทธิ 484 ล้านบาท

ในขณะที่นักลงทุนต่างชาติ ขายสุทธิ 16,229 ล้านบาท  Yield พันธบัตรอายุ 5 ปี ปิดที่ 1.22%   ปรับตัวลดลงจากเมื่อวาน -0.01%

ภาพรวมของตลาดในวันนี้

Yield Curve ปรับตัวลดลงจากวันก่อนหน้า 1-3 bps. ในตราสารระยะยาว สำหรับกระแสเงินลงทุนของนักลงทุนต่างชาติวันนี้ NET OUTFLOW 16,229 ล้านบาท โดยเกิดจาก NET SELL 16,229 ล้านบาท และไม่มีตราสารหนี้ที่ถือครองโดยนักลงทุนต่างชาติหมดอายุ (Expired) ท่ามกลางความวิตกกังวลภายหลังจากองค์การอนามัยโลก (WHO) ออกคำเตือนเชื้อไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอไมครอน มีแนวโน้มที่จะแพร่ระบาดไปทั่วโลก ส่งผลให้นักลงทุนปรับลดพอร์ตการลงทุน ด้านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มี NET SELL ของนักลงทุนต่างชาติ 4,370 ล้านบาท ทั้งนี้ตลาดติดตามรายงานดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตและบริการจีนในวันพรุ่งนี้

สรุปภาวะการซื้อขายตราสารหนี้

ตลาดตราสารหนี้ไทย29-11-2021 %Change
 มูลค่าการซื้อขาย74,446.25 ลบ.  
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน0.50 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 1 ปี0.52 % 0.00 %
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล 5 ปี1.22 %ลดลง0.01 %

มูลค่าการซื้อขายแบบ Outright (แยกตามประเภทตราสาร)

ประเภทตราสารล้านบาท %Change
ตั๋วเงินคลัง3,027.47ลดลง23 %
พันธบัตรรัฐบาล13,672.66ลดลง36 %
ตั๋วสัญญาใช้เงินรัฐบาล0.00 n/a
พันธบัตร ธปท.49,742.99เพิ่มขึ้น52 %
พันธบัตรรัฐวิสาหกิจ3,800.45เพิ่มขึ้น8771 %
หุ้นกู้เอกชน1,712.12ลดลง52 %
พันธบัตรต่างประเทศ0.00 n/a

หมายเหตุ:   n/a คือ หาค่าไม่ได้ เนื่องจากไม่มีมูลค่าการซื้อขายในวันก่อนหน้า

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 พ.ย. 64)

Tags: , , ,
Back to Top