ACE เผยโรงไฟฟ้าชีวมวล VSPP คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ขนาด 9.9 MW COD แล้ว

บมจ. แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โรงไฟฟ้าชีวมวล VSPP คลองขลุง ในจังหวัดกำแพงเพชร กำลังผลิตติดตั้ง 9.9 เมกะวัตต์ มีสัญญาซื้อขายไฟฟ้า (PPA) แบบ Feed-in Tariff (FiT) 8.0 เมกะวัตต์ กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) สัญญามีอายุ 20 ปี นับจากวันเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ของบริษัท แอ๊ดวานซ์ คลีน เพาเวอร์ จำกัด (ACP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นโดยอ้อมสัดส่วน 100% ได้เปิด COD เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ทั้งนี้ เมื่อนับรวมโรงไฟฟ้าชีวมวล VSPP คลองขลุงดังกล่าวแล้ว ปัจจุบันกลุ่ม ACE มีโครงการโรงไฟฟ้ารวม 56 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 528.37 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย โครงการโรงไฟฟ้าที่ COD แล้ว 22 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 257.57 เมกะวัตต์ และโครงการโรงไฟฟ้าที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 34 โครงการ กำลังการผลิตติดตั้งรวม 270.80 เมกะวัตต์

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 พ.ย. 64)

Tags: , ,
Back to Top