ครม.ถกรับมือโควิดสายพันธุ์โอไมครอน/ขยายเพดานหนี้จ่ายประกันรายได้เกษตรกร

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหมเป็นประธาน คาดครม.ถกสถานการณ์รับมือไวรัสโควิดสายพันธุ์ใหม่ “โอไมครอน” ซึ่งมีต้นตอการค้นพบในทวีปแอฟริกา และขณะนี้ได้เริ่มกระจายออกไปยังประเทศต่างๆ ในหลายทวีปมากขึ้นแล้ว สำหรับวาระที่สำคัญ ได้แก่

– กระทรวงการคลัง เสนอขยายกรอบเพดานหนี้ภาครัฐ ตามมาตรา 28 จากเดิม 30% เป็น 35% เป็นระยะเวลา 1 ปี เพื่อนำมาดูแลเรื่องการประกันรายได้พืชผลเกษตร โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่ได้รับการอนุมัติในส่วนที่ 2 เช่น ยาง และข้าว จึงต้องมีการเปิดวงเงินเพิ่มอีก 5% ซึ่งจะมีวงเงินเพิ่มอีก 155,000 ล้านบาท

นอกจากนี้ กระทรวงการคลัง เสนอขอความเห็นชอบวงเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2565 ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.), ร่างพ.ร.บ.กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ฉบับใหม่, ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ตามมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคด้านสาธารณสุข และร่างกฎกระทรวง ออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยื่นรายการ แบบ คำร้อง คำขอ หรือเอกสารอื่นใดตามประมวลรัษฎากรบนระบบอิเล็กทรอนิกส์ และรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปี 2564

– กระทรวงพาณิชย์ ขออนุมัติวงเงินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/2565 เพิ่มเติม และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/2565

– กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ ขออนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางระยะ 3

– กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ (พ.ศ.2564-2565) และรายงานผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวทางน้ำอย่างยั่งยืน ในยุค New Normal ของคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว วุฒิสภา

– กระทรวงสาธารณสุข เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ซึ่งเป็นมาตราการภาษีสนับสนุนการบริจาคด้านสาธารณสุข

– กระทรวงการต่างประเทศ เสนอการจัดทำแผนการโรดแมป สำหรับการดำเนินความสัมพันธ์ไทยฝรั่งเศส ระหว่างปี 2021 – 2023

– กระทรวงกลาโหม เสนอร่างกฏกระทรวง (พ.ศ…) ออกตามความในพระราชบัญญัติเครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วย เครื่องแบบทหารบก ฉบับที่…

– สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เสนอผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ ภายใต้พระราชกำหนดฯ เพิ่มเติม

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 พ.ย. 64)

Tags: , , , , , , , , ,
Back to Top