EXIM BANK ปล่อยกู้ 360 ลบ.ให้ อิมแพคท์ โซลาร์ กรุ๊ป ขยายธุรกิจ Solar Rooftop

นายรักษ์ วรกิจโภคาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) ร่วมลงนามในสัญญาสนับสนุนทางการเงินของ EXIM BANK จำนวน 360 ล้านบาท ให้แก่บริษัท อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสนับสนุนการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) กำลังการผลิต 22.06 เมกะวัตต์ สำหรับจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่บริษัทเอกชนต่อไป

นายรักษ์ กล่าวว่า EXIM BANK ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่ม อิมแพคท์ โซล่าร์ กรุ๊ป เป็นวงเงินรวม 1,294 ล้านบาท เพื่อลงทุนติดตั้ง Solar Rooftop แล้วกว่า 70 โครงการ กำลังผลิตรวม 96 เมกะวัตต์ เพื่อส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดำเนินธุรกิจสู่ชั้นบรรยากาศโลก บรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ สอดรับกับเป้าหมายของประเทศไทยที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามความตกลงปารีส (Paris Agreement) เพื่อขับเคลื่อนให้ประเทศไทยสู่เป้าหมายการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นศูนย์ (Carbon Neutrality) ภายในปี 2608 ตามนโยบายรัฐบาลและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ EXIM BANK

“EXIM BANK มุ่งขยายความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน ที่มีภารกิจร่วมกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของประเทศไทยและโลก รวมถึงการบริหารจัดการการเงินและการลงทุนทางการเงินของธนาคารที่นำไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลที่ดี ร่วมกันแก้ไขปัญหาและความท้าทายของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ ควบคู่กับการซ่อม สร้าง และเสริมการพัฒนาผู้ประกอบการทุกขนาดธุรกิจให้ก้าวพ้นวิกฤตและแข่งขันได้ในตลาดโลก โดยก้าวทันและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุค Next Normal ได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน” 

นายรักษ์กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 ธ.ค. 64)

Tags: , , , , ,
Back to Top