ครม.ไฟเขียวกำหนดภาษีสรรพสามิตรถกอล์ฟ-รถบักกี้-รถ ATV คาดสร้างรายได้ 400 ลบ./ปี

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต และร่างกฎกระทรวงพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตรถแบบต่างๆ ได้แก่ รถยนต์กระบะ 3 ล้อ รถกอล์ฟ (Golf cart) รถบักกี้ (Buggy) รถ ATV และรถจักรยานยนต์แบบพลังงานไฟฟ้า เป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต

พร้อมทั้งปรับปรุงพิกัดภาษีสำหรับรถยนต์กระบะสามล้อ และรถจักรยานยนต์แบบพลังงานไฟฟ้า เพื่อสร้างความเป็นธรรมและเกิดความชัดเจนในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่มีรูปแบบใหม่ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมรถจักรยานยนต์แบบพลังงานไฟฟ้าในประเทศและเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

โดย ครม.มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงรวม 2 ฉบับ เพื่อกำหนดให้รถกอล์ฟที่มีลักษณะแบบต่างๆ (Golf cart) รถบักกี้ (Buggy) และรถ ATV ที่ขับเคลื่อน ด้วยพลังงานไฟฟ้าที่มีแรงดันไฟฟ้ามากว่า 12 โวลต์ขึ้นไป หรือขับเคลื่อนด้วยพลังงานเชื้อเพลิงและรถยนต์ 3 ล้อที่มีลักษณะการขับขี่เช่นเดียวกับรถจักรยานยนต์เป็นสินค้าที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิต โดยแก้ไขเพิ่มเติมอัตราภาษีสรรพสามิตสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ ซึ่งที่ผ่านมายังไม่มีการเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าดังกล่าวหรือเก็บภาษีสรรพสามิต

ทั้งนี้ ร่างกฎกระทรวง ทั้ง 2 ฉบับ ได้แก่ ร่างกฎกระทรวงกำหนดประเภทสินค้าตามพิกัดอัตราภาษี สรรพสามิต พ.ศ. …. และร่างกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. โดยแก้ไขเพิ่มเติมบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษี สรรพสามิต พ.ศ. 2560 เพื่อกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ประเภทต่าง ๆ ดังนี้

รถกอล์ฟที่มีลักษณะแบบต่าง ๆ (Golf cart) รถบักกี้ (Buggy) และรถ ATV จากเดิม ไม่มีการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต และปรับปรุงพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิตสำหรับรถยนต์กะบะ 3 ล้อ และรถจักรยานยนต์ เพื่อสร้างความเป็นธรรมและเกิดความชัดเจนในการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต โดยใช้หลักเกณฑ์แรงดันไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานสากล
การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตสำหรับสินค้าดังกล่าว จะทำให้รัฐมีรายได้เพิ่มขึ้น หรือสูญเสียรายได้ อาทิ รถยนต์กระบะ 3 ล้อซึ่งเดิมจัดเก็บภาษีสรรพสามิตในอัตราภาษีตามมูลค่า 17% ถ้าปรับอัตราภาษีตามมูลค่าลงเหลือ จะส่งผลให้รายได้ภาษีลดลง ส่วนการจัดเก็บสรรพสามิตรถกอล์ฟที่มีลักษณะแบบต่างๆ (Golf cart) คาดว่าจะส่งผลให้รัฐมีรายได้จากจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเพิ่มขึ้นราว 400 ล้านบาท

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราภาษีสรรพสามิตดังกล่าว ใช้แรงดันไฟฟ้าเป็นเกณฑ์อ้างอิงกับมาตรฐานสากล และยังสอดคล้องกับทิศทางและนโยบายการสร้างฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยด้วย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 ธ.ค. 64)

Tags: , , , , , , , ,
Back to Top