รพ.เอกชนปรับสูตรฉีดโมเดอร์นาเข็มกระตุ้นสำหรับผู้ได้แอสตร้าฯ 2 เข็มเป็น 3 เดือน

สมาคมโรงพยาบาลเอกชน กล่าวว่า จากการประชุมเกี่ยวกับแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 3 พ.ย. 64 ได้อ้างอิงแนวทางการฉีดวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลเอกชน และองค์การ เภสัชกรรม มาร่วมปรึกษาและให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับตารางการฉีดวัคซีนโควิด-19 โมเดอร์นา เพื่อให้โรงพยาบาลต่างๆ ในเครือสมาคม โรงพยาบาลเอกชนทั่วประเทศ นำไปเลือกใช้ตามความเหมาะสมสำหรับกลุ่มต่างๆ

ทั้งนี้ ล่าสุดตามข้อมูลที่อ้างอิงจาก UK COV-BOOST Study และ Expert Opinion สำหรับกลุ่มที่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ชนิด viral vector หรือวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าครบ 2 เข็มแล้วนั้น การได้รับวัคซีนโควิด-19 เข็ม 3 (เข็มกระตุ้น) ด้วยวัคซีนโควิด- 19 โมเดอร์นา แนะนำให้ได้รับในระยะเวลา 3 เดือน หลังเข็ม 2 (ปรับเปลี่ยนระยะเวลาจากเดิมที่แนะนำในระยะเวลา 6 เดือนหลัง เข็ม 2)

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (13 ธ.ค. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top