โมเดอร์นา เผยผลทดลองวัคซีนเข็มกระตุ้น 50 ไมโครกรัมช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกันโอมิครอน

บริษัทโมเดอร์นา อิงค์ เปิดเผยผลการประเมินเบื้องต้นของวัคซีนโควิด-19 และวัคซีนเข็มกระตุ้นขนาด 50 ไมโครกรัม ของบริษัทโมเดอร์นาที่มีต่อเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน จากการทดลองพบว่า ในกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับวัคซีนโมเดอร์นาเข็มหลัก (ขนาด 100 ไมโครกรัม) ครบ 2 โดสนั้น ถึงแม้ว่าระดับภูมิคุ้มกันจะขึ้นมาอยู่ในระดับที่สามารถตรวจวัดได้ แต่ค่าภูมิคุ้มกันดังกล่าวที่มีต่อเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนนั้น มีระดับที่ต่ำกว่าค่าภูมิคุ้มกันที่มีต่อเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ดั้งเดิมอย่างมีนัยสำคัญ

อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มตัวอย่างที่ได้รับวัคซีนโมเดอร์นาเข็มกระตุ้นขนาด 50 ไมโครกรัม เพิ่มเติมหลังจากได้รับวัคซีนโมเดอร์นาเข็มหลักครบ 2 เข็มแล้ว พบว่า วัคซีนโมเดอร์นาเข็มกระตุ้นขนาด 50 ไมโครกรัม นั้นช่วยเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันที่มีต่อเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอนได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งข้อมูลจากการทดลองนี้ และข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ บริษัทได้ทำการส่งเพื่อทำการตีพิมพ์แล้ว

ทั้งนี้ บริษัทโมเดอร์นา กำลังดำเนินการอย่างเต็มที่ตามกลยุทธ์สามประการที่ทางบริษัทโมเดอร์นาวางแผนไว้ ในการรับมือกับไวรัสโควิด-19 สายพันธุ์โอมิครอน โดยในส่วนของข้อมูลวัคซีนโมเดอร์นา mRNA-1273 ซึ่งเป็นเข็มกระตุ้นขนาด 100 ไมโครกรัม และวัคซีนโมเดอร์นา mRNA เข็มกระตุ้นสูตรผสม คาดว่าจะมีรายงานออกมาในสัปดาห์ถัดไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (17 ธ.ค. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top