กิจการร่วมค้า PLANET-เทนเซ็นต์ รับงานปรับปรุงทีวีรัฐสภามูลค่า 54.89 ลบ.

บมจ.แพลนเน็ต คอมมิวนิเคชั่น เอเชีย (PLANET) เปิดเผย เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามในสัญญาโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการสถานีโทรทัศน์รัฐสภาผ่านเทคโนโลยีสื่อผสม (Multimedia Over The Top Television) กับรัฐสภาโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นกิจการค้าร่วม “แพลนเน็ต-เทนเซ็นต์” ซึ่งประกอบไปด้วย บริษัทฯ และ บริษัท เทนเซ็นต์ (ประเทศไทย) จำกัด มูลค่าโครงการ 54,890,000 บาท ระยะเวลาโครงการภายใน 365 วันนับถัดจากวันที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีหนังสือแจ้งให้ส่งมอบพัสดุ

 

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (21 ธ.ค. 64)

Tags: , ,
Back to Top