สธ.คาดแนวโน้มผู้ติดเชื้อโควิดสูงขึ้นหลังปีใหม่ กังวลแรงงานต่างด้าวรายวัน-ร้านอาหาร

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์การระบาดโควิด-19 วันนี้ (3 ม.ค.) ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมากขึ้นเป็น 315 ราย กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับศบค.จะมีการวิเคราะห์ข้อมูลและมีการเสนอมาตรการต่างๆ ถ้าประชาชนให้ความร่วมมือเชื่อว่าจะลดจำนวนผู้ป่วยลงได้ภายใน 1-2 สัปดาห์ สถานการณ์ภาพรวมก็ยังคงมีผู้ป่วยมากที่สุดอยู่ในจ.สมุทรสาคร มีจำนวนผู้ป่วยสะสม 1,860 ราย

ซึ่งตอนต้นมีการระบาดมากแต่ตอนนี้เริ่มควบคุมสถานการณ์ได้ แต่ที่ต้องจับตาเป็น กรุงเทพฯ และจังหวัดทางภาคตะวันออกเกือบทั้งหมด ได้แก่ จ.ระยองมีผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ 43 ราย ชลบุรี 62 ราย จันทบุรี 68 ราย และยังมีหลายจังหวัดที่มีผู้ป่วยมากขึ้น ได้แก่ อ่างทองที่มีการติดเชื้อในบ่อนไก่

แม้ว่าหลายจังหวัดจะดำเนินการควบคุมได้ดี แต่ยังต้องมีมาตรการเข้มข้นเนื่องจากช่วงปีใหม่ มีการเดินทางถึงแม้จะลดลงแต่ก็ยังมีคนเดินทางอยู่ และหลายคนเดินทางกลับ เพราะฉะนั้นมาตรการการควบคุมเฝ้าระวังต้องดำเนินการอย่างเข้มข้นหลังช่วงปีใหม่

นพ.โอภาส กล่าวว่า ภาพรวมการระบาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะภาคกลาง ตะวันออก และภาคตะวันตก มาตรการการค้นหาผู้สัมผัสโรคเพียงอย่างเดียว จะมีผลชะลอการติดเชื่อไม่ได้ จำเป็นต้องมีมาตรการลดกิจกรรม ลดการเดินทาง ปิดสถานที่ที่เป็นจุดเสี่ยงอย่างกว้างขวาง จะมีพื้นที่ควบคุมสีแดง 28 จังหวัด และพื้นที่ที่ยังไม่มีผู้ป่วยมากนักแต่ก็ต้องเฝ้าระวังสูงสุด

กลุ่มที่ค่อนข้างกังวลใจ มี 28 จว. เป็นพื้นที่สีแดง โดยแต่ละจังหวัดที่เป็นศูนย์กลางการระบาด เช่น สมุทรสาคร นนทบุรี กรุงเทพฯ สิ่งที่พบคือแรงงานต่างด้าวรายวันมีการเคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง โดยเฉพาะโรงงาน และตลาด ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน อย่างแรงงานต่างด้าวต้องขึ้นทะเบียนเพื่อให้ติดตามตัวได้ ตรวจคัดกรองได้ รวมถึงเจ้าของแรงงาน ต้องทราบว่าแรงงานมาจากไหน และตลาดด้วย ไม่เช่นนั้นจะควบคุมสถานการณ์ไม่ได้

นอกจากนี้ จากกรณี ระยอง ชลบุรี จันทบุรี ที่สัมพันธ์กับบ่อนการพนัน อยู่ในที่แออัด ไม่มีอากาศถ่ายเท คนก็ส่งเสียง หน้ากากไม่ได้ใส่ รวมถึงสถานบันเทิง ร้านอาหาร ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุข ได้มีข้อเสนอต่อศบค.ให้ร้านอาหารทั้งหลายปิด ยกเว้นกรณีซื้อกลับบ้าน และยืนยันด้วยข้อมูลเหตุผล และปัจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะพื้นที่สีแดง 28 จังหวัด

รวมทั้งปลัดสาธารณสุข ได้สั่งการไปยังสาธารสุขจังหวัดให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการให้ประชุมติดตามทุกวัน เชื่อมต่อคณะกรรมการโรตติดต่อจังหวัดให้เพิ่มบุคคลากรด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมโรค และให้เตรียมโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม เน้นพื้นที่สีแดงและสีส้ม พร้อมวิเคราะห์สถาการณ์ เน้นที่เป็นจุดเสี่ยง ซึ่งจุดเสี่ยที่น่ากังวลคือร้านอาหาร จะต้องมีมาตรการไม่ให้นั่งรับประทานอาหารในร้าน รวมทั้งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนโรงพยาบาลให้จัดตั้งคลีนิคโรคหวัด ARI 24 ชั่วโมง และตรวจหาเชื้อโควิดทุกรายที่มีประวัติเสี่ยง และให้จัดเตรียมทรัพยากรให้เพียงพออย่างน้อยต้องมี 2 เดือน ส่วนอสม.ให้เฝ้าระวังผู้เดินทางจากพื้นที่เข้าชุมชน เฝ้าระวังกลุ่มเปราะบาง

อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการเปิดเผยของศาสตราจารย์ นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าโครงการวิจัยโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่มีผู้เดินทางมาจากอังกฤษเข้าไทยเมื่อ 21 ธ.ค. 63 เข้าสู่ที่กักกันโรค และตรวจพบว่า 4 คนติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษกลายพันธุ์ โดยนพ.ยง ระบุว่าแม้การแพร่เชื้อดูเหมือนจะเร็วขึ้น แต่การป้องกันโรค การใส่หน้ากาก เหมือนเดิม โดยความรุนแรงของโรคไม่น่ากังวล ยังไม่มีผลต่อประสิทธิภาพวัคซีนที่ผลิตได้ ทั้งนี้ ระบบการกักกันโรค 14 วันของไทยยังสามารถป้องกันได้ดี นอกจากนี้ กรมควบคุมโรคจะมีมาตรการแนะนำให้ก.ต่างประเทศให้ชะลอเที่ยวบินจากประเทศอังกฤษในช่วงนี้

ด้านนพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ปฏิบัติหน้าที่รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงการคืบหน้าการสอบสวนโรคโควิด-19 ในสถานบันเทิง และร้านอาหารที่อยู่ในย่านถนนปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ รวม 3 ร้านว่าเริ่มจากมีผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งพนักงาน นักร้อง ผู้มาใช้บริการ ที่ติดเชื้อช่วงกลางเดือนธ.ค .และ แพร่เชื้อในจว.ใกล้เคียง และวันนี้มีรายงานพบผู้ป่วยเพิ่มอีก 6 รายจาก 49 รายเป็น 55 ราย ซึ่งต่อมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด คือเขตบางพลัด พร้อมกับเขตบางขุนเทียน และเขตหนองแขม

อีกกรณีอยู่ในอ.บางใหญ่จ.นนทบุรี เป็นข้อมูลจากสาธารณสุขจ.นนทบุรี ที่มีข้อมูลสอบสวนพบมีการระบาดที่ตลาดบางใหญ่ พบผู้ติดเชื้อ 24 คน มีทั้งแรงงานต่างด้าวเมียนมา กัมพูชา ลาว และเวียดนามจึงเป็นที่น่าเป็นห่วงว่าในกลุ่มของแรงงานต่างด้าวซึ่งทำงานอยู่ที่ตลาดหรือสถานประกอบการอื่น ก็มีความเสี่ยงที่จะพบเชื้อดังนั้นขอให้ผู้ดูแลสถานประกอบการ นายจ้างได้สอดส่อง เฝ้าระวัง สังเกตุอาการ ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีอาการหรืออาการน้อย ไอ เจ็บคอ รีบแยกออกมา

การระบาดในพื้นที่จ.ระยองที่พบในสถานที่ลักลอบเล่นการพนันที่อ.เมือง ต่อมาพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ พื้นที่มีผู้ป่วยสูง เช่นต.เนินพระ ต.เชิงเนิน ผู้ที่ติดเชื้อเช่นพ่อแม่ที่ไปบ่อนการพนันนำเชื้อมาติดลูกที่บ้านซึ่งเป็นเด็กนักเรียน ขณะนี้พบอย่างน้อย 7 โรงเรียนที่มีเด็กติดเชื้อจากผู้ปกครองดังนั้น ทางก.ศึกษาธิการได้สั่งให้ปิดโรงเรียน 28 จังหวัดในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.-1 ก.พ. 64

นอกจากนี้เกิดการติดเชื้อข้ามจังหวัดได้ อย่างในรายนักศึกษาหญิงไปเยี่ยมบ้านที่จ.ระยองซึ่งมารดามีประวัติไปสถานที่เล่นการพนันและติดเชื้อกลับไปที่จ.กาญจนบุรี

และยังมีการเชื่อมโยงไปตลาดแม่แดง จ.ระยอง มีพบผู้ติดเชื้อพ่อค้าขายไก่สด 1 ราย และชายชาวเมียนมาขายปลาดุก 1 ราย มีความเชื่อมโยงสถานทีลักลอบเล่นการพนัน ดังนั้น เทศบาลนครระยองสั่งปิดตลาดเทศบาล 4 (ตลาดแม่แดง) ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. 64 เวลา 16.00น. ถึง วันที่ 5 ม.ค. 64 เพื่อทำความสะอาด และค้นหาผู้สัมผัสโรค

อีกกรณีพบ 2 ราย รายแรกเป็นพนักงานขับรถตู้ สายระยอง-บางนา และอีกรายเป็นพนักงานขับรถประจำทางบริษัท ขนส่ง สายระยอง-เชียงใหม่ จากการสอบสวนโรคพบว่าทั้ง 2 รายมีความเชื่อมโยงกับสถานที่ลักลอบเล่นการพนัน ดังนั้นในวันนี้ ทางก.คมนาคมจะมีมาตรการเข้มขึ้นในเรื่องการดูแลการเดินทางที่ใช้ขนส่งสาธารณะ

ทั้งนี้ ข้อมูลจากกรมอนามัยพบว่าล่าสุด อัตราการสวมหน้ากากอนามัยของประชาชนเริ่มเพิ่มขึ้นเป็น 93.3%จาก 90.4%

นพ.โสภณ กล่าวสรุปว่า ไทยเริ่มพบการระบาดครั้งใหม่ตั้งแต่ช่วงกลางเดือน ธ.ค. 63 เป็นการระบาดจากแรงงานต่างด้าวและติดมายังคนไทย การควบคุมโรคในแรงงานต่างด้าวทำได้ลำบากกว่าคนไทย เพราะส่วนหนึ่งมีแรงงานต่างด้าวที่กระจายอยู่ทั่วไป และส่วนใหญ่ติดเชื้อแบบไม่มีอาการ จึงมุ่งส่งเสริมสุขอนามัยส่วนบุคคล และจำกัดการเดินทางไม่ให้ข้ามจังหวัด ต่อมามีการระบาดในบ่อนการพนัน สถานบันเทิง ส่วนนี้อยู่ระหวี่งการควบคุมโรค ก็ยังมีผู้รับเชื้ออยู่ซึ่งต้องเฝ้าระวังสังเกตุอาการให้ครบ 14 วัน และล่าสุดเริ่มมีการระบาดในคนไทยทั่วไป รวมทั้งสมาชิกในครอบครัว จะเห็นได้ว่าทั้งหมดคนไทยทุกคนต้องช่วยกัน ยับยั้งชะลอการระบาดไม่ให้เกิดมากกว่านี้ และคาดว่าจำนวนผู้ติดเชื้อก็ยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

แม้จะควบคุมในแรงงานต่างด้าวได้ในระดับหนึ่งก็ตาม ดังนั้นหลังช่วงปีใหม่ จะยังมีผู้ติดเชื้ออยู่ ในวันพรุ่งนี้คาดว่าจะมีมาตรการเข้มงวดเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากสถานที่เหล่านี้

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (3 ม.ค. 64)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top