SPA ปิดสาขาในกทม.-พัทยา รวม 40 สาขาตั้งแต่ 2 ม.ค. ป้องกันโควิด

บมจ.สยามเวลเนสกรุ๊ป (SPA) แจ้งการหยุดให้บริการสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพในกรุงเทพฯ จำนวน 36 สาขา และเมืองพัทยา 4 สาขา เป็นการชั่วคราว โดยหยุดให้บริการร้าน ระรินจินดา เวลเนส สปา เล็ทส์ รีแลกซ์ สปา บ้านสวน มาสสาจ สเตรช มี บาย เล็ทส์ รีแลกซ์ และ Dr. Spiller ในกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา รวมทั้งสิ้นจำนวน 40 สาขา ตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค. เพื่อช่วยระงับการแพร่ระบาดของโรคซึ่งถือเป็นความผิดชอบต่อสังคมและส่วนรวมร่วมกัน

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่ออันตรายแล้ว ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และบัดนี้กรุงเทพฯ และผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้มีประกาศปิดสถานประกอบการนวดเพื่อสุขภาพ และสปา ชั่วคราวนับตั้งแต่วันที่ 2 ม.ค.64 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (04 ม.ค. 64)

Tags: , , , ,