S ขายหุ้นใน NVD ทั้งหมด 51.56% มูลค่า 1.79 พันลบ. ให้กลุ่มสมวัฒนาแล้ว

บมจ.สิงห์ เอสเตท (S) แจ้งว่าตามที่บริษัทและกลุ่มสมวัฒนา ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ใน บมจ.เนอวานา ไดอิ (NVD) ได้ลงนามเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นตามเงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างกันก่อนหน้านี้ โดยในวันนี้ (6 ม.ค.) บริษัทได้ทำการขายและโอนหุ้นสามัญทั้งหมดที่บริษัท ถือใน NVD จำนวน 711,855,320 หุ้น คิดเป็น 51.56% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของ NVD ในราคาหุ้นละ 2.52 บาท คิดเป็นเงินรวม 1,793.88 ล้านบาท ให้แก่กลุ่มสมวัฒนาแล้ว โดยผ่านการซื้อขายนอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เป็นผลให้ NVD สิ้นสภาพการเป็นบริษัทย่อยของบริษัท

อนึ่ง นายนริศ เชยกลิ่น นางฐิติมา รุ่งขวัญศิริโรจน์ และ นายณัฐวุฒิ มัธยมจันทร์ ซึ่งเป็นผู้บริหารของบริษัทได้ลาออกจากการเป็นกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ของ NVD และบริษัท เนอวานา ริเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ NVD โดยมีผลเป็นการลาออกโดยทันทีในวันนี้เช่นเดียวกัน

ด้าน NVD แจ้งเพิ่มเติมว่า ภายหลังการโอนหุ้น NVD ในครั้งนี้ ส่งผลให้นางวัฒนา สมวัฒนา มีสัดส่วนการถือหุ้นใน NVD เพิ่มเป็น 40.57% จากเดิม 9.59% และนายศรศักดิ์ สมวัฒนา มีสัดส่วนการถือหุ้นเพิ่มเป็น 26.33% จากเดิม 5.74%

ทั้งนี้ นางวัฒนา และนายศรศักดิ์ ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือกระทำการร่วมกัน เพื่อการเข้าถือหลักทรัพย์ตามกฎหมายหลักทรัพย์ มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของบริษัท เป็นจำนวน 453,427,115 หุ้น คิดเป็น 32.84% ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดจากผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายต่อไป

นายนริศ เชยกลิ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร S กล่าวว่า S อยู่ระหว่างการจัดพอร์ตการลงทุน เพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจ โดยจะยังคงมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับธุรกิจพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ซึ่งตอนนี้บริษัทกำลังเดินหน้าสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆที่จะพร้อมเปิดตัวในปี 64

ด้านนายศรศักดิ์ สมวัฒนา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NVD กล่าวว่า บริษัทเชื่อมั่นและมั่นใจอย่างยิ่งในศักยภาพของเนอวานา ไดอิ และพร้อมที่จะสานต่อความสำเร็จของบริษัทให้เดินหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่องในฐานะบริษัทผู้พัฒนาโครงการที่พักอาศัยชั้นนำของประเทศไทย

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (06 ม.ค. 64)

Tags: , , , , , , ,
Back to Top