คกก.ประมงฯ สั่งเร่งสร้างความเชื่อมั่นสินค้าประมงไทยภายใต้สถานการณ์โควิด-19

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2564 ที่มี พล.อ.ประวิตร วงษ์วุสรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้กำชับให้สร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ทั้งผู้ประกอบการ ,แรงงาน ,ผู้บริโภค และประชาชน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นและความปลอดภัยในสินค้าประมงให้รองรับการฟื้นฟูทางเศรษฐกิจ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ในขณะนี้

พร้อมกันนี้ ได้เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหา การใช้เครื่องมือประมงผิดกฎหมายในทะเลสาบสงขลา และเห็นชอบผลการดำเนินงานคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ประกอบด้วย

1) การบริหารจัดการทรัพยากรประมงอย่างยั่งยืน

2) การแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย

3) การดำเนินการด้านการประมงต่างประเทศ

และ 4) การดำเนินโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และชาวประมงที่มีความสำคัญ ได้แก่ การนำเรือประมงออกนอกระบบ, โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องผู้ประกอบการประมง, การยกเว้นค่าธรรมเนียมเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน และการออกระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการขอ และการออกใบรับรองมาตรฐานการทำการประมงพื้นบ้าน อย่างยั่งยืน รวมทั้งการแปรรูปสินค้าประมงพื้นบ้าน พ.ศ.2563 เป็นต้น

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กำชับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) กรมประมง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งขับเคลื่อนการแก้ปัญหาประมง อย่างจริงจังทุกพื้นที่ และให้มีการบังคับใช้กฏหมายควบคู่การผ่อนปรนอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยต้องให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยไม่ขัดต่อพันธกรณีระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาประมงของประเทศ ตามที่กฏหมายกำหนด

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (07 ม.ค. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top