ICN ได้งานขยายความจุระบบเชื่อมโยง DWDM ของกสท มูลค่า 444.48 ลบ.

บมจ.อินฟอร์เมชั่น แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น เน็ทเวิร์คส (ICN) แจ้งว่าเมื่อวานนี้ (6 ม.ค.) บริษัทได้ลงนามในสัญญาสำหรับโครงการจ้างขยายความจุระบบเชื่อมโยง DWDM ส่วน Backhaul และขยายความจุระบบเชื่อมโยง DWDM ส่วน Border กับบมจ.กสท โทรคมนาคม มูลค่ารวมของโครงการ 444.48 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยมีระยะเวลาในการดำเนินงานภายใน 180 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา และรับประกัน 2 ปี

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (7 ม.ค. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top