สธ.เตรียมชงครม.ขยายเวลายกเว้นค่าธรรมเนียมร้านนวด-สปารวม 2 ปี เยียวยาโควิด-19

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อต้นปี 63 ส่งผลกระทบให้กิจการที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคต้องปิดกิจการชั่วคราว รวมทั้งสถานประกอบการเพื่อสุขภาพที่กรมฯ ดูแลอยู่ ได้แก่ ร้านนวด ร้านสปา ที่ได้รับผลกระทบมากกว่า 10,000 แห่ง

กรมฯ จึงเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพฯ ให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบการเป็นระยะเวลา 1 ปี เมื่อวันที่ 3 ส.ค.63 และเมื่อมีมาตรการผ่อนคลายให้เปิดกิจการได้ในช่วงกลางปี 63 ก็พบว่ามีกิจการที่สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้เพียง 4,000 กว่าแห่งเท่านั้น

ทั้งนี้ ในการแพร่ระบาดระลอกใหม่ในเดือน ธ.ค.63 ทำให้ได้รับรู้ถึงความเดือดร้อนของผู้ประกอบการกลุ่มดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพฯ เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.63 จึงมีมติให้เพิ่มระยะเวลาการยกเว้นค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพรายปีอีก 1 ปี รวมกับระยะเวลาที่เคยเสนอไปในคราวก่อน รวมเป็น 2 ปี เพื่อเป็นการช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ประกอบการ โดยกระบวนการอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดทำวาระเสนอคณะรัฐมนตรี(ครม.) พิจารณาเห็นชอบ นอกจากนี้ กรมฯ จะหารือกับกลุ่มผู้ประกอบการเพื่อหามาตรการในการเยียวยาด้านอื่นๆ ต่อไป

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (08 ม.ค. 64)

Tags: , , , , , , , ,