คกก.สมานฉันท์ ประชุมนัดแรก 18 ม.ค.เปิดทางฝ่ายค้านร่วมเท่าที่ต้องการ

นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวว่า ได้ตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์จำนวน 11 คน ซึ่งจะมีการประชุมนัดแรกในวันที่ 18 ม.ค.64 และตนเองขอเข้าประชุมด้วย เพื่อชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการตั้งคณะกรรมการสมานฉันท์เพื่อหาทางออกจากสถานการณ์บ้านเมืองร่วมกัน โดยไม่ได้กำหนดกรอบระยะเวลาการทำงาน แต่เมื่อทำการศึกษาเสร็จตามกระบวนการแล้วต้องส่งให้รัฐสภาเป็นผู้พิจารณารายงานที่จัดทำขึ้น

สำหรับสัดส่วนการตั้งคณะกรรมการที่ไม่มีฝ่ายค้านหรือคู่ขัดแย้งเข้าร่วมนั้น นายชวน ยืนยันว่า ได้มีการหารือกับผู้นำฝ่ายค้านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งฝ่ายค้านติดใจในประเด็นสัดส่วนที่มองว่าไม่มีความเป็นธรรม แต่ส่วนตัวได้ยืนยันไปแล้วว่า ระเด็นสำคัญในการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้ไม่ได้อยู่ที่สัดส่วนเพราะไม่มีการลงมติ แต่ต้องการระดมสมองความคิดว่าทำอย่างไรให้บ้านเมืองลดความขัดแย้ง

ดังนั้นหากฝ่ายค้านต้องการเพิ่มจำนวนสัดส่วนของฝ่ายค้านก็สามารถทำได้ และสามารถแต่งตั้งได้ตลอดเวลา เช่นเดียวกับฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับความขัดแย้งที่จะมอบหมายให้เป็นภารกิจของคณะกรรมการชุดนี้ดำเนินการเจรจาเชิญชวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งเข้ามาร่วมในกระบวนการเพื่อหาทางออกร่วมกัน เพราะเรื่องสัดส่วนไม่ใช่ปัญหา

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (12 ม.ค. 64)

Tags: , ,
Back to Top