สวนดุสิตโพลเผย 10 ความสุขยุคโควิด-19 ได้มีเวลาให้ตัวเอง-ครอบครัว

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “10 ความสุขในยุคโควิด-19″กลุ่มตัวอย่าง 1,136 คน สำรวจวันที่ 15 – 22 มกราคม 2564 พบว่า สิ่งที่คนรู้สึกมีความสุขในช่วงโควิด-19 มากที่สุด คือได้มีเวลาให้ตัวเองมากขึ้น ได้ทำในสิ่งที่อยากทำ ร้อยละ 86.92 รองลงมาคือ ได้อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตาทำกับข้าวกินเอง ร้อยละ 75.22

  • อันดับ 3 ไม่ต้องตื่นเช้า ไม่ต้องเร่งรีบ ร้อยละ 56.10
  • อันดับ 4 ได้ออกกำลังกายหันมาดูแลสุขภาพของตนเองมากขึ้น ร้อยละ 29.81
  • อันดับ 5 การปรับตัวเข้าสู่โลกออนไลน์ ได้พัฒนาทักษะเทคโนโลยี ร้อยละ 13.46
  • อันดับ 6 ยังมีงานทำ ยังไม่ถูกเลิกจ้าง 13.08%
  • อันดับ 7 รถไม่ค่อยติด เดินทางสะดวก 10.44%
  • อันดับ 8 บุคลากรทางการแพทย์ของไทยทำงานได้ดี 8.18%
  • อันดับ 9 ได้เห็นความร่วมมือร่วมใจ การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคนไทย 5.03% และ
  • อันดับ 10 ทรัพยากรธรรมชาติได้พัก เป็นการฟื้นฟู 1.89%

จากผลการสำรวจ พบว่า ในความทุกข์ที่เกิดจากโควิด-19 นี้ ประชาชนก็ยังมีความรู้สึกสุขใจอยู่บ้าง โดยเฉพาะในด้านเวลา ทั้งการให้เวลากับตนเอง การให้เวลากับครอบครัว เงื่อนไขเรื่องเวลานี้ทำให้ผู้คนได้มีโอกาสในการคิดพิจารณาและทำสิ่งต่าง ๆ ที่ไม่เคยได้ทำมากขึ้น อีกทั้งยังได้พัฒนาตนเองในด้านการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เรียกได้ว่าต้องขอบคุณโควิด-19 ที่ทำให้คนไทยได้พลิกวิกฤตเป็นโอกาสในการพัฒนาตนเองมากขึ้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (24 ม.ค. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top