ครม.อนุมัติผู้ประกันตนลดอัตรานำส่งเงินเข้ากองทุนประกันสังคม 2 เดือน

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงแรงงาน ในการกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม โดยปรับลดอัตรานำส่งเข้ากองทุนประกันสังคม เป็นระยะเวลา 2 เดือน ตั้งแต่ ก.พ.-มี.ค.64 ดังนี้

การลดอัตรานำส่งเข้ากองทุนฯ ในส่วนของผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 ของ พ.ร.บ.ประกันสังคม จากเดิม 3% ของค่าจ้างผู้ประกันตน ให้เหลือ 0.5% ของค่าจ้างผู้ประกันตน ส่วนนายจ้าง ส่งเงินสมทบตามเดิมในอัตรา 3% ของค่าจ้างผู้ประกันตน และในส่วนของรัฐบาล ส่งเงินสมทบตามเดิมในอัตรา 2.75% ของค่าจ้างผู้ประกันตน สำหรับผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 ของ พ.ร.บ.ประกันสังคมนั้น ให้ลดการนำส่งเงินเข้ากองทุนฯ เหลือ 38 บาท/เดือน

นายอนุชา กล่าวว่า นายจ้าง 4.86 แสนราย ผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 จำนวน 11.16 ล้านคน และผู้ประกัน ตามมาตรา 39 อีกจำนวน 1.83 ล้านคน ได้รับความช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายเพื่อนำไปใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบ ที่คาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค.นี้ ราว 23,119 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นการลดปัญหาทางการเงินของนายจ้างและผู้ประกันตน ส่งผลให้คุณภาพชีวิตผู้ประกันตนดีขึ้น

ทั้งนี้ การลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนในครั้งนี้ ส่งผลให้กองทุนประกันสังคม จัดเก็บเงินสมทบได้ลดลงจำนวน 7,166 ล้านบาท และหากรวมกับการลดอัตราเงินสมทบครั้งที่ 1 ตั้งแต่เดือนมี.ค.-พ.ค.63 ครั้งที่ 2 ตั้งแต่เดือนก.ย.-พ.ย.63 และการลดอัตราเงินสมทบปัจจุบัน ตั้งแต่เดือนม.ค.-มี.ค.64 เงินสมทบทั้งหมดรวมกัน 9 เดือน จะลดลงประมาณ 68,669 ล้านบาท

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (26 ม.ค. 64)

Tags: , , ,