พาณิชย์ เผยปี 63 อนุญาตต่างชาติเข้ามาลงทุนในไทย 668 ราย กว่า 1.1 แสนลบ.

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในเดือน ธ.ค.63 มีการอนุญาตให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจจำนวน 32 ราย แบ่งเป็น ใบอนุญาตประกอบธุรกิจจำนวน 13 ราย และหนังสือรับรองประกอบธุรกิจจำนวน 19 ราย โดยมีเม็ดเงินลงทุนทั้งสิ้น 4,646 ล้านบาท

สำหรับนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาลงทุนในไทยมากที่สุด ได้แก่ ญี่ปุ่น จำนวน 8 ราย เงินลงทุน 1,103 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ สิงคโปร์ จำนวน 6 ราย เงินลงทุน 605 ล้านบาท และฮ่องกง จำนวน 5 ราย เงินลงทุน 1,711 ล้านบาท

ทั้งนี้ภาพในปี 63 มีการอนุญาตให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจจำนวนทั้งสิ้น 668 ราย มีเงินลงทุนทั้งสิ้น 114,309 ล้านบาท โดยธุรกิจที่ต่างชาติเข้ามาดำเนินการเป็นธุรกิจบริการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศ และเป็นธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-Curve) ที่เน้นเทคโนโลยีหรือบริการที่เกี่ยวเนื่องกับดิจิทัลหรือแพลตฟอร์มต่างๆ อาทิ บริการออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบระบบต่างๆ สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของโรงงานไฟฟ้า และระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารเทียบเครื่องบิน บริการรับชำระเงินและโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ บริการให้ใช้แพลตฟอร์มสำหรับธุรกิจ E-commerce เป็นต้น

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (27 ม.ค. 64)

Tags: , , ,