ผู้ถือหุ้นใหญ่ ORI ขายบิ๊กล็อตให้ “ทุนพีรดา” ปรับโครงสร้างหุ้นในครอบครัวจรูญเอก

นายพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ (ORI) กล่าวว่า การทำรายการซื้อขายหุ้นบิ๊กล็อต 503 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 20.52% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด จากนางอารดา จรูญเอก, เด็กชายพีระ จรูญเอก และเด็กหญิงรดา จรูญเอก ให้กับบริษัท ทุนพีรดา จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ครอบครัวจรูญเอกถือหุ้น 100% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด เป็นการปรับโครงสร้างการถือหุ้นภายในกลุ่มครอบครัวจรูญเอก เพื่อให้โครงสร้างการถือหุ้นใน ORI มีความชัดเจนมากขึ้น และเพิ่มความสะดวกคล่องตัวในการบริหารจัดการทรัพย์สินของครอบครัว

ภายหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้น บริษัท ทุนพีรดา จำกัด จะถือหุ้นใน ORI เพิ่มจาก 4.71% เป็น 25.23% โดยที่ตนเองยังคงเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน 28.28% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมด และหลังการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในครั้งนี้แล้วสัดส่วนการถือหุ้นใน ORI แบ่งออกเป็น นายพีระพงศ์ ถือหุ้นในสัดส่วน 28.28%, บริษัท ทุนพีรดา จำกัด สัดส่วน 25.23%, นางอารดา จรูญเอก สัดส่วน 6.83% รวมหุ้นซึ่งถือโดยกลุ่มครอบครัวจรูญเอก 60.33%

“การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นครั้งนี้ เป็นการปรับภายในของครอบครัวจรูญเอก ยืนยันว่า จะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อโครงสร้างการจัดการ รวมถึงการกำหนดนโยบาย และอำนาจในการบริหารงานของบริษัท โดยจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการและผู้บริหารแต่อย่างใด”

นายพีระพงศ์ กล่าว

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (29 ม.ค. 64)

Tags: , , , , , , , ,
Back to Top