กรุงเทพโพลล์ เผยประชาชนอยากให้รัฐบาลเยียวยาทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “เยียวยา เราชนะ คนไทยได้หรือไม่ได้” โดยประชาชน 35.3% ระบุไม่ได้รับสิทธ์ให้เข้าร่วมโครงการ อีก 28.2% ระบุว่าได้รับสิทธิ์ ส่วนอีก 20.4% ระบุไม่รู้ว่าตัวเองได้รับสิทธิ์หรือไม่ และ 16.1% ระบุไม่แน่ใจ ต้องคัดกรองคุณสมบัติก่อน

โดยกลุ่มได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 40.4% อยู่ในกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว รองลงมา 35.2% อยู่ในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และ 24.4% อยู่ในกลุ่มที่ไม่เคยรับสิทธิ์ ที่มีคุณสมบัติ ส่วนกลุ่มไม่ได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ 51.8% เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33 รองลงมา 27.5% เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ ข้าราชการการเมือง และ 16.3% เป็นผู้มีเงินได้พึงประเมินเกิน 300,000 บาท

ขณะที่ประชาชน 82.2% เห็นด้วยที่มีโครงการเราชนะเพื่อเยียวยาแก่ประชาชนทั่วประเทศแทนการเยียวยาเฉพาะกลุ่ม ในจำนวนนี้ 41.4% คิดว่าทุกคน ทุกกลุ่มเดือดร้อนเหมือนกัน และ 40.8% คิดว่าเป็นสิทธิ์ที่ทุกคนควรได้รับ เพื่อความเท่าเทียมกัน ขณะที่ 17.8% ไม่เห็นด้วย โดยในจำนวนนี้ 14.5% เห็นว่าควรช่วยเหลือแต่คนจน และ 3.3% เห็นว่าสิ้นเปลืองงบประมาณ

ประชาชน 47.8% คิดว่าโครงการเราชนะจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชนจากวิกฤตโควิด-19 ระลอกใหม่ได้ในระดับปานกลาง ส่วนอีก 35.0% คิดว่าช่วยได้ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด แต่ 17.2% เห็นว่าช่วยได้ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

สิ่งที่อยากขอให้รัฐบาลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการเราชนะ ประชาชน 72.3% อยากให้ทุกคนทุกกลุ่มได้รับสิทธิ์เยียวยา ไม่ต้องลงทะเบียนให้ยุ่งยาก รองลงมา 49.3% อยากให้ใช้จ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าสาธารณูปโภคได้ และ 38.5% อยากให้ขยายระยะเวลาการใช้ให้มากขึ้น

ทั้งนี้ กรุงเทพโพลล์ ได้สำรวจความคิดเห็นเรื่องดังกล่าวจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,206 คน ช่วงวันที่ 25-27 ม.ค.ที่ผ่านมา

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (30 ม.ค. 64)

Tags: , , ,
Back to Top