มท.1 สั่งอปท.ชะลอเรียกคืนเบี้ยผู้สูงอายุไว้ก่อน เล็งแก้ไขระเบียบหลังมีข้อยุติ

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวถึงการแก้ปัญหากรณีการเรียกคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากผู้ที่รับเงินซ้ำซ้อนกับเงินบำนาญว่า ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างหารือร่วมกัน และเมื่อได้ข้อยุติ กระทรวงมหาดไทยจึงจะสามารถดำเนินการแก้ไขระเบียบตามข้อยุติดังกล่าวได้ ซึ่งตนได้ให้นโยบายไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้ง 7,850 แห่งแล้วให้พิจารณาไม่ว่าจะเป็นการเจรจาหรือชะลอการดำเนินการเรียกเงินคืนออกไปก่อน เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบกับประชาชน

โดยขณะนี้มีทั้งหมด 11,111 ราย ดำเนินการไปแล้ว 4,052 ราย และยังอยู่ระหว่างดำเนินการส่วนหนึ่ง ส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ มีกว่า 1,700 ราย ซึ่งให้ชะลอการดำเนินการไว้ก่อน จนกว่าจะได้ข้อยุติที่แน่นอนว่าจะเปลี่ยนแปลงระเบียบอย่างไร เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงที่ได้รับผลกระทบมาก ที่น่าจะพิจารณาระเบียบให้เหมาะสม

ส่วนบางคนที่อาจได้รับเงินบำนาญจำนวนมากอยู่แล้ว และรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุซ้ำอีก ก็อาจจะมีระเบียบที่ต่างกันออกไป ซึ่งอยู่ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาหาทางออก

Tags: , , , ,
Back to Top