JMART เปิดขายหุ้นกู้ 2 ชุด ดอกเบี้ย 4.20-4.60% จอง 9-11 มี.ค.

บล.ทรีนีตี้ ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ของ บมจ. เจ มาร์ท (JMART) เตรียมเปิดจองซื้อหุ้นกู้ JMART ครั้งที่ 1/2564 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จำนวนจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน (PO) คาดว่าจะเปิดให้จองซื้อ ระหว่างวันที่ 9-11 มีนาคม 2564

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายกับสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่มีผลบังคับใช้

หุ้นกู้ดังกล่าว มีจำนวน 2 ชุด รายละเอียดดังนี้ ชุดที่ 1 มีอายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.20 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2566 ชุดที่ 2 มีอายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 4.60 ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2567

สำหรับหุ้นกู้ JMART ครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือระดับ”BBB-” แนวโน้ม “Stable” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2564

โดย สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (05 ก.พ. 64)

Tags: , , , ,
Back to Top